Ogłoszenie i wynik: Inspektor ds. archiwum i biblioteki Koszalin (Ogłoszenie nr 16655 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 16655 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor

ds. archiwum i biblioteki

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,8

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : średnie

     doświadczenie: 6 miesięcy pracy  w administracji publicznej

 

     pozostałe wymagania niezbędne:

 

wymagania dodatkowe:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

24 października 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Planowany termin rozpoczęcia pracy 02.11.2017 r.

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybraną kandydatką jest Pani Barbara Maria Ziętowska.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 12-10-2017 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 27-10-2017 13:10