Ogłoszenie i wynik: Koszalin - Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 18234 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 18234

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, brak podjazdów, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w kierunku:  architektura, ochrona dóbr kultury, historia sztuki, konserwacja zabytków, konserwatorstwo

     pozostałe wymagania niezbędne:

pozostałe:

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

30 listopad  2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2500 zł

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 17-11-2017 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 01-12-2017 15:19