Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 25980 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 25980 w Biuletynie Służby Cywilnej

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor  ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów. Praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

                                                                                            dodatkowe:

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

2 Maja 2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały chrobrego  4, pok. 48

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

Wybrany kandydat: p. Anna Bielińska zamieszkała w Szczecinie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 19-04-2018 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 14-05-2018 15:09