Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu (Ogłoszenie nr 29757 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr  29757 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : średnie

   

wymagania dodatkowe:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

11.07.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Termin rozpoczęcia pracy 01 sierpień 2018 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany Kandydat: Maria Jolanta Czerniejewska zamieszkała w Szczecinie.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 28-06-2018 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-08-2018 12:52