Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych (Ogłoszenie nr 32525 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

(Ogłoszenie nr  32525 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

70-502 Szczecin

ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, archeologami  z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów, oraz praca w głębokich wykopach.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze, brak podjazdów, winda, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe magisterskie w specjalnościach:  archeologia

     doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

     pozostałe wymagania niezbędne:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

03 września 2018  r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia..

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany kandydat Ewelina Trafalska – Krahel Szczecin.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 21-08-2018 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 05-10-2018 15:23