herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

ZN-09 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków

ZN-IX

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków*** 

 

Podstawa prawna: art.83a ust.1 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) 

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków”  z załącznikami, jak we wniosku.

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZN-09.doc

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZNK-09.doc

 

II. Opłaty:

1.Opłata skarbowa:

a)  za wydanie decyzji pozwalającej nie jest wymagana,

b) za pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem  jest wymagana [z wyjątkami, jak w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)] i wynosi 17,00zł.

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu WUOZ w Szczecinie lub WUOZ Delegatura w Koszalinie, tj. na numery rachunków bankowych dostępnych na stronie bip WUOZ w Szczecinie w zakładce „Dane teleadresowe”.

2. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów wynikająca z art.84 ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody jest uiszczana przez posiadacza nieruchomości. Opłatę ustala się (z wyjątkami  przewidzianymi w ustawie) w wydanym zezwoleniu,  na podstawie art. 84-87 ww. ustawy.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu załatwienia sprawy na zasadach określonych w ustawie z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN). 

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca składania wniosku.

 

VII. Wiadomości dodatkowe:

1. Kwestie związane z usuwaniem drzew lub krzewów regulowane są przepisami art.83-art.87 i art.90 ww. ustawy o ochronie przyrody,

 

2. *** Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydanego na podstawie art.83a ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody nie wymaga usuwanie drzew lub krzewów, o których mowa w art.83f tej ustawy - z zastrzeżeniem, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wejście w życie od dnia 01.01.2017r. nowelizacji ww. ustawy o ochronie przyrody nie ma wpływu na treść przepisów zawartych w art.36 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U.z 2014r. poz.1446 z późn.zm.), a tym samym pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku polegające na usunięciu drzewa lub krzewu będących historycznie zakomponowaną zielenią, wydanego na podstawie art.36 ust.1 pkt 1 i pkt 11 tej ustawy (stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dostępne na stronie www.wkz.szczecin.pl w zakładce „Aktualności”).

Wnioski o wydanie pozwolenia na podstawie art.36 ust.1 pkt 1 i pkt 11 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dostępne są na stronie bip WUOZ w Szczecinie w zakładce „Druki i procedury do pobrania”. Wnioski: ZN-01 dla art.36 ust.1 pkt 1 ustawy lub ZN-06 dla art.36 ust.1 pkt 11 ustawy.

W związku z powyższym radzi się, przy podjęciu zamiaru o usunięciu drzew lub krzewów, zasięgnąć wpierw informacji w WUOZ w Szczecinie lub w Delegaturze WUOZ w Koszalinie w kwestii uzyskania stosownego pozwolenia.

 

3. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od określonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków  nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 01-09-2011 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 29-05-2017 15:15