Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

ZN-III

Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków”

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZN-03.doc lub ZN-03.pdf

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZNK-03.doc lub ZNK-03.pdf

 

2. Wymagane załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiego tytułu – Załącznik nr 1.doc lub Załącznik nr 1.pdf
  • zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek nieruchomy – Załącznik nr 2.doc lub Załącznik nr 2.pdf
  • projekt budowlany przemieszczenia zabytku nieruchomego,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę:

- kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami,

- wykonującą nadzór inwestorski - kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego - w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

II. Opłaty:

 

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł

 

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
(ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca składania wniosku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 31-08-2011 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 31-08-2011 13:25