Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania

 

ZArch-II

 

Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987).

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania” (ZArch-02).

Pobierz druk tu: druk ZArch-02

Wersja druku dla delegatury w Koszalinie - pobierz tu: Wniosek-Koszalin ZArchK-02

2. Wymagane załączniki:

  • program poszukiwania zabytków,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości w przypadku braku oświadczenia wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, lub upoważnienie do występowania w imieniu osoby posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie poszukiwań zabytków, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił,
  • mapa topograficzna w skali 1:10 000 albo geodezyjna w skali 1:5 000 z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań,

 

 

II. Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł (z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki budżetowe oraz organizacje pożytku publicznego, parce o wyłącznym charakterze naukowym – poszukiwania prowadzone w związku z programami naukowymi)

 

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

 

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP SA: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych (ZArch).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty, w siedzibie WUOZ w Szczecinie – sekretariat  lub w delegaturze WUOZ w Koszalinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 01-09-2011 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 01-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-09-2011 12:15