Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków.

ZR-II

Pozwolenie na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego

wpisanego do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków”

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZR-02

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZRK-02

 

2. Wymagane załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiego tytułu – Załącznik nr 1
  • zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przeniesiony zabytek ruchomy – Załącznik nr 2,

 

II. Opłaty:

 

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji pozwalającej na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego – 82,00 zł.

 

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych (ZR).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Wały   Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub w Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca rozpatrywania sprawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 08-09-2011 11:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 08-09-2011 11:42