Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Wydział Budżetu i Finansów

Osoby pracujące w wydziale:

Sylwia Wójcik -  Główny Księgowy, (inicjały pism SW), tel. (91) 433-70-66 wew. 23,

Mirella Łuczkowska - Referent administracyjno-księgowy, (inicjały pism MŁ), tel. (91) 433-70-66 wew. 23,

Eliza Chomacka - Inspektor ds. kadr i płac  (inicjały pism EC), tel. 433-70-66 wew.22

Kompetencje w sprawach budżetowych:

  1. planowanie wycinka budżetu państwa w dziale 921,
  2. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  3. przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w odniesieniu do wycinka budżetu realizowanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  4. opracowanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
  5. przygotowanie wniosków o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji.

 Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1) planowanie budżetu Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2) przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w zakresie zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) opracowywanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
4) przygotowywanie wniosków o dotacje celowe z budżetu Wojewody na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji,
5) przygotowywanie umów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku oraz rozliczanie udzielonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu,
7) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu,
8) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników, realizacja wydatków osobowych i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie w tym zakresie ewidencji analitycznej, sporządzanie dokumentacji płacowej dla potrzeb ZUS,
9) sporządzanie raportów miesięcznych dla każdej osoby ubezpieczonej w zakresie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
10) dokonywanie naliczeń i okresowych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
11) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz oraz sprawozdań statystycznych,
12) obsługa kasowa Urzędu,
13) realizacja zleceń bezgotówkowych, obsługa elektronicznego systemu VideoTEL,
14) rozliczanie okresowych inwentaryzacji,
15) obsługa finansowa Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Stanecka 03-09-2008 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Ewa Stanecka 02-10-2008 12:58