Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 73132 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

 

Ogłoszenie nr 73132 / 13.01.2021

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1

 

Miejsce pracy

ul. Wały Chrobrego 4 Szczecin + teren woj. zach-pom

Ważne do: 26 stycznia 2021 r.

 
Czym będziesz się zajmować:
 
Osoba na tym stanowisku:
 • • prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji , postanowień i pozostałych dokumentów w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin oraz dokumenty dotyczące planowania przestrzennego ma całym terenie podległym działaniom WUOZ w Szczecinie.
 • • przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznych obiektów
 • • opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach na wniosek właściciela lub z urzędu
 • • opracowywanie opinii konserwatorskich dot. zabytków w wojewódzkiej ewidencji zabytków, opinii do GEZ , PONZ i WEZ w zakresie powierzonego terenu oraz współpracuje i inspektorami w zakresie ochrony zabytków archeologicznych i zieleni – na powierzonym terenie w zakresie zabytków nieruchomych oraz na całym terenie podległym działaniom WUOZ w Szczecinie w zakresie planowania przestrzennego
 • • dokonywanie odbiorów wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ formułowanie potrzeb w zakresie badan i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie (dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków nieruchomych itp.)
 • • przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków oraz wniosków do rocznego planu finansowego o zlecenie opracowań dokumentacji, kart i ekspertyz, a także sporządzanie sprawozdania z kontroli i realizacji pozostałych zadań na swoim stanowisku
 • • prowadzenie postepowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w administracji oraz prowadzenie postępowań dotyczących kar pieniężnych na właścicieli zabytków nieruchomych, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez ZWKZ
Kogo poszukujemy?
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe profilowane w specjalnościach: architektura, budownictwo, konserwatorstwo, ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo, historia sztuki lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • • bardzo dobra znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS). Znajomość KPA, oraz przepisów dot. zabytków, znajomość procedur dotyczących postępowania administracyjnego w administracji
 • prawo jazdy B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • • prawo jazdy kat. B
Co oferujemy?
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 
Warunki pracy:
 

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi. Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny. Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu.

Termin rozpoczęcia pracy 01 luty 2021 r.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1.       selekcja ofert

2.       rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         życiorys i list motywacyjny

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Życiorys/CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Aplikuj

do 26 stycznia 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 73132" na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Wały chrobrego 4, pok. 48
70-502 Szczecin

 

 
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

 

Wybrany kandydat: Magdalena Sokołowska Szczecin.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 12-01-2021 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 31-01-2021 16:14