Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Dane teleadresowe 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tomasz Wolender

 

Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

sekretariat pok. 48

tel. 91 433-70-66,   91 433-70-82    faks 91 433-70-66

NIP 851-20-22-807,  REGON 005483925

e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

 

www.wkz.szczecin.pl

 

Nasz profil na Facebook:

https://www.facebook.com/WUOZSzczecin

 

Adres skrytki ePUAP

/WUOZSzczecin/SkrytkaESP

lub /WUOZSzczecin/skrytka

 

 

Numer kont bankowych - poniżej

 


Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie

Informujemy, że Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441) wprowadził od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (WUOZ) oraz Delegatury WUOZ w Koszalinie polegające na wykonywaniu obowiązków przez ten urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

WUOZ oraz Delegatura WUOZ w Koszalinie nie przyjmuje interesantów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania).

Pracownicy WUOZ i Delegatury WUOZ w Koszalinie pracują w dotychczasowych godzinach pracy bez zmian.

Interesanci  we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Delegaturę WUOZ w Koszalinie  mogą kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (w WUOZ w poniedziałek do 16.00).

Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo. Delegatura WUOZ w Koszalinie przyjmuje także korespondencję w formie papierowej poprzez okienko wrzutowe w drzwiach głównych siedziby Delegatury od strony ulicy Zwycięstwa 125.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Archiwum Zakładowe WUOZ w Szczecinie oraz jego filia w Delegaturze WUOZ w Koszalinie są nieczynne.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Wykaz danych kontaktowych:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
 3. poczta tradycyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; 
 4. telefonicznie pod numerami:
 • centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 91/4337066; 
 • komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 505 224 344
 • fax: 91/4337066

 

Delegatura w Koszalinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
 3. poczta tradycyjna: Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
 4. telefonicznie pod numerami:
 • centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 94 3408152
 • komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 508 546 976
 • fax: 94 3411283

 

 

 

Kontakt z mediami:

 
ZWKZ prosi o pytania zawarte pisemnie lub też mailowo na adres: sekretariat@wkz.szczecin.pl
Niezwłocznie udzielimy pisemnej odpowiedzi  a odnoszącej się do spraw związanych z ochroną zabytków.
W sprawie udzielenia wywiadu, rozmowy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu.

 

 

  

Godziny urzędowania


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - czwratki: 9.00 - 13.00

Archiwum -  (piątek: 9.00 - 13.00)

 

UWAGA: Archiwum WUOZ w Szczecinie będzie nieczynne

w dniach 28 lipca oraz 4 sierpnia 2023 roku

 

Archiwum WUOZ w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie informuje, że od dnia 19 czerwca 2020 roku wznawia udostępnianie zbiorów archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie. Zbiory będą udostępniane raz w tygodniu w piątek po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę. W pomieszczeniu czytelni, oprócz archiwisty, będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoba umówiona będzie musiała poczekać przy wejściu do Urzędu Wojewódzkiego (główne wejście od strony Wałów Chrobrego) aż przyjdzie po nią archiwista i zaprowadzi ją do pomieszczenia czytelni archiwum.


 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

uprzejmie informuje, że

SKARGI I WNIOSKI

przyjmowane są codziennie w sekretariacie urzędu

w godz. 800 - 1530 oraz w poniedziałek w godz. 1530  - 1630

 


 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie uiszczają opłatę skarbową

na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie  

 

UWAGA!

Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 czerwca 2013

Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe będzie obsługiwał bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym urzędu miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

W razie wątpliwości zadzwoń pod numer 91 435 1207 lub napisz na adres mailowy: nowerachunki@um.szczecin.pl

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Stary nieaktualny numer: 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883


Nowy nr rachunku dla WUOZ Szczecin to:
Bank PKO BP SA

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 


 

Delegatura w Koszalinie

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

 

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

sekretariat – parter pok. nr 6

tel. sekretariat – centrala: (0-94) 340 81 52

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

e-mail sekretariat: koszalin@wkz.szczecin.pl

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

 

Archiwum – Koszalin:

Czwartek: 8.00 – 12.00

 

 

 

KIEROWNIK DELEGATURY

mgr Dorota Raczkowska

 

 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie

 

uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Szczecinie

Nr  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

 


Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

- wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych i umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

- umieszczania na stronie www urzędu pod adresem www.wkz.szczecin.pl

- informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek

 


Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

- numer rachunku bankowego do celu wpłat kar pieniężnych.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów o administracyjnych karach pieniężnych w ochronie zabytków, informujemy o numerze rachunku bankowego Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, prowadzonego przez

Bank Gospodarstwa Krajowego: 61 1130 1017 0000 0389 4420 0003

Wpłaty na rachunek bankowy możliwe będą od dnia 2 stycznia 2018 r.

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT; XML, XLS, XLSX, ODS; CSV; GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG, SVG; PDF; spakowane: ZIP, RAR, TAR.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-08-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 06-09-2023 15:31