Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Struktura organizacyjna WUOZ Szczecin i Koszalin

Struktura organizacyjna WUOZ: 

 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tomasz Wolender

 

 

 

Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków

Zadania:

 • prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego;
 • przygotowywanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacji oraz projektu decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków;
 • monitorowanie rejestru zabytków ruchomych i archeologicznych;
 • prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych we współpracy z inspektorami ds. zabytków nieruchomych i ruchomych;
 • prowadzi sprawy związane z wywozem zabytków za granicę oraz ewidencją pojazdów zabytkowych

 

Pracownicy:

Agnieszka Rychlicka - Karazej (sygnatura pism: AR) – Kierownik Wydziału

Prowadzi sprawy dot. rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską

Izabela Worobiej (sygnatura pism: IW) – Starszy inspektor ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską. Prowadzi sprawy związane z wywozem zabytków za granicę oraz ewidencją pojazdów zabytkowych

Maria Kompowska (sygnatura pism: KM) – starszy inspektor ds. archiwum

Prowadzi archiwum WUOZ, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską, udostępniania dokumentację archiwalną i zbiory biblioteczne

Archiwum i Biblioteka WUOZ czynne w piątki w godzinach: 9:00 - 13:00

 

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN)

Zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji oraz prowadzenie innych uzgodnień dot. zabytków nieruchomych;
 • opracowywanie zaleceń i opinii konserwatorskich w sprawach dot. zabytków nieruchomych;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zabytków nieruchomych;
 • opracowywanie wniosków do studiów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 

Inspektorzy:

 

Anna Musiał-Gąsiorowska (sygnatura pism: AM) -Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu miast i gmin: Pyrzyce, Lipiany, Mieszkowice, Kozielice, Warnice, Stare Czarnowo, Przelewice, Banie, Bielice.

Koordynuje zadaniami  i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych oraz odpowiada za kontakt z mediami, prasą, TV, radio, Internet.

 

Anna Bielińska (sygnatura pism: AB) - starszy inspektor ochrony zabytków.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu  powiatu stargardzkiego: Miasta Stargard, Gminy Stargard, gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Suchań oraz z terenu gmin: Police, Gryfino, Widuchowa, Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe  Warpno.

 

 Marta Grupińska (sygnatura pism: MG) – starszy inspektor ds. ochrony zabytków.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu: miast i gmin: Brojce, Goleniów, , Gryfice, Karnice, Łobez, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Przybiernów, Stepnica, Rewal, Dobra (Nowogardzka), Radowo Małe, Resko,  Węgorzyno

 i Trzcińsko-Zdrój.

 

Aleksandra Hamberg-Federowicz (sygnatura pism: AHF) – starszy specjalista.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu Miasta Szczecina i Miasta Świnoujście.

Prowadzi sprawy dot. dotacji celowych z budżetu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach.

 

Małgorzata Helińska-Grodź (sygnatura pism: MHG) – inspektor ochrony zabytków.

 Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu miast i gmin: Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Międzyzdroje, Świerzno, Trzebiatów i Wolin.

 

Grzegorz Piechota (sygnatura pism: GP) – starszy specjalista.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu miast i gmin: Barlinek, Boleszkowice, Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Kalisz Pomorski, Krzęcin, Pełczyce, Recz, Dębno, Nowogródek Pomorski, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Gmina Wałcz i Miasto Wałcz.

 

 Magdalena Sokołowska (sygnatura spraw MS) – inspektor ochrony zabytków.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu miast i gmin: Cedynia, Chojna, Moryń, Myślibórz.

oraz sprawy z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego w planowania przestrzennym z terenu powiatów : choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego.

 

Ewa Stanecka (sygnatura pism: ES) – główny specjalista

 

Marianna Limberger (sygnatura pism: ML) – starszy specjalista.

Prowadzi sprawy dot. zabytków zieleni z terenu powiatów: Gryfino, Stargard,  Pyrzyce,  Myślibórz, Choszczno,  Kalisz Pomorski, Wałcz.

 

Monika Adamkiewicz (sygnatura pism: MA) - inspektor ochrony zabytków.

Prowadzi sprawy dot. zabytków zieleni z terenu Miasta Gminy Szczecin, miasta i gminy Świnoujście  oraz powiatów: Police,  Goleniów,  Łobez,  Kamień Pomorski, Gryfice.

 

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

Zadania:

 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dot. ochrony zabytków archeologicznych;
 • nadzorowanie i koordynowanie prac i badań archeologicznych i wykopaliskowych,
 • prowadzenie dokumentacji zabytków archeologicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji do decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • opracowywanie materiałów do wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • współdziałanie ze służbami zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i ochrony środowiska;

Pracownicy:

Agnieszka Kowalówka (sygnatura pism: AK) – Starszy Inspektor ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu gmin: Brojce, Dobra Szczecińska, Gryfice, Karnice, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Płoty, Police,  Rewal, ), Miasto Szczecin, Trzebiatów,

Paulina Kubacka (sygnatura pism: PK) – Kierownik wydziału

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu gmin: Banie, Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Choszczno, Człopa, Dębno, Drawno, Dziwnów, Golczewo, Gryfino, Kamień Pomorski, Krzęcin, Mieszkowice, Międzyzdroje, Mirosławiec, Moryń, Myślibórz, Nowogródek Pom., Pełczyce, Stare Czarnowo, , Świerzno, Miasto Świnoujście, Trzcińsko Zdrój, Tuczno, Wałcz, Widuchowa, Wolin, Kalisz Pomorski

Ewelina Trafalska - Krahel ( sygnatura pism ETK) - Starszy insp. ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu gmin: Dobra (Nowogardzka),  Łobez,  Radowo Małe, Resko,  Węgorzyno,  Bielice,  Kozielice, Lipiany,  Przelewice,  Pyrzyce,  Warnice,  Chociwel,  Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka,  Marianowo,  Stara Dąbrowa,  Suchań,   Gmina Stargard oraz Miasto Stargard ,Goleniów,Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica,

 

Alicja Witowiak ( sygnatura  pism AW) - insp. ochrony zabytków

 

 

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych

Zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji, dotyczących podejmowania działań przy zabytkach ruchomych, w szczególności dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, badań konserwatorskich, trwałego przenoszenia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje oraz podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
 • prowadzenie spraw dotyczących rejestru zabytków ruchomych, w tym spraw dotyczących wpisywania zabytków ruchomych do rejestru;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zabytków ruchomych, w szczególności spraw odnoszących się do włączania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych niewpisanych do rejestru (w tym pojazdów mechanicznych) do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zabytków ruchomych;
 • wydawanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;
 • prowadzenie spraw dotyczących wywozu zabytków ruchomych za granicę, w tym dotyczących: wydawania pozwoleń na wywóz czasowy zabytku za granicę, przyjmowania wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach uzyskania pozwolenia na stały wywóz zabytku ruchomego za granicę oraz wydawania dokumentów, dotyczących oceny czasu powstania zabytku, nie wymagającego pozwolenia na wywóz za granicę;

Pracownicy:

Dorota Bartosz (sygnatura pism: B) – Główny Specjalista

Prowadzi sprawy dot. zabytków ruchomych z terenu powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz Gminy Miasto Szczecin, Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Kalisz Pomorski oraz sprawy dot. rejestru zabytków ruchomych z terenu całego województwa

 

 

 

Wydział Budżetu i Finansów

Zadania:

 

 • planowanie budżetu Wojewody w odniesieniu do wycinka realizowanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w odniesieniu do wycinka budżetu realizowanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • opracowanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
 • obsługa wniosków o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu;
 • sprawy kadrowo-płacowe;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz oraz sprawozdań statystycznych;
 • obsługa kasowa urzędu;
 • realizacja zleceń bezgotówkowych;
 • rozliczanie okresowych inwentaryzacji;

Pracownicy:

Sylwia Wójcik (sygnatura pism: SW) – Główny Księgowy

Eliza Chomacka (sygnatura pism: EC) – Starszy inspektor

Mirella Łuczkowska (sygnatura pism:) – specjalista

 

Pozostali pracownicy WUOZ w Szczecinie:

Sylwia Kowalewska – Popiół ( sygnatura pism SKP) – inspektor ochrony zabytków   na  wypadek konfliktu  zbrojnego i sytuacji kryzysowych

Maria Czerniejewska – Starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu

Marcin Piętka - informatyk

Zenon Kuchciak - kierowca

Justyna Piecuch - Inspektor Ochrony Danych tel. 668 16 14 18 e-mail: justynapiecuch70@wp.pl

 

 

 

 


Delegatura w Koszalinie

 

Dorota Raczkowska (sygnatura pism: DR) - Kierownik Delegaturyzabytki ruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków ruchomych z całego terenu podległego Delegaturze (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski oraz miasta Kołobrzeg), w tym sprawy związane z wywozem zabytków za granicę oraz włączaniem zabytków ruchomych, w tym pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zabytków

Krystyna Bastowska (sygnatura pism: KB) – główny specjalista - zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu powiatu koszalińskiego i gminy miasto Koszalin

Wojciech Brzozowski (sygnatura pism: WB) – inspektor ochrony zabytków - zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu powiatu koszalińskiego i gminy miasto Koszalin

Andrzej Fijałkowski (sygnatura pism: AF) – główny specjalista - zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu miast, gmin i powiatów: szczecineckiego, sławieńskiego i kołobrzeskiego (z wyłączeniem miasta Kołobrzeg)

Ewa Kowalska (sygnatura pism: KE) – starszy inspektor ochrony zabytków – zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, świdwińskiego i drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski)

Agnieszka Niziołek (sygnatura pism AN) – inspektor ochrony zabytków (0,4 etatu – wt, śr) – planowanie przestrzenne 

Prowadzi sprawy dot. planowania przestrzennego z całego terenu podległego Delegaturze

Marlena Józefowska (sygnatura pism: MJ) – starszy inspektor ochrony zabytków - zabytki archeologiczne i planowanie przestrzenne

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu miast, gmin i powiatów: koszalińskiego  i drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski) oraz sprawy dot. planowania przestrzennego z całego terenu podległego Delegaturze

Katarzyna Kasprzak (sygnatura pism: KK) – inspektor ochrony zabytków – zabytki archeologiczne

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

Małgorzata  Brzeska (sygnatura  pism MB) – starszy inspektor ochrony zabytków – zabytki nieruchome – zieleń zabytkowa

Prowadzi sprawy dot. zieleni zabytkowej z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego i drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski)

Natalia Bogusław (sygnatura  pism NB) – inspektor ochrony zabytków – zabytki nieruchome – zieleń zabytkowa

Prowadzi sprawy dot. zieleni zabytkowej z terenu miast, gmin i powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego

Barbara Maria Ziętowska (sygnatura pism: BZ) – inspektor – archiwum

Prowadzi filię archiwum zakładowego WUOZ, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską, udostępnia dokumentację archiwalną i zbiory biblioteczne

Joanna Zimerska – starszy inspektor – sekretariat i kasa Delegatury

Romuald Furman – kierowca i pracownik gospodarczy

 


 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4/sekretariat - pok. 48 (parter)
70-502, Szczecin
Zachodniopomorskie

www.wkz.szczecin.pl

 

 

autor: Sylwia Kowalewska -Popiół

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 03-01-2017 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 06-09-2023 15:27