Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE w 2008 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel. 091 433 70 82, fax. 091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

 DOTACJE CELOWE
w 2008 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy,

z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2008 roku.

Wnioski o udzielenie w 2008 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2008 r. na w.w. dotacje wynosi 615 000,- zł. Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku,  kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu  dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ – rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy z o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz. U. Nr 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej  www.wkz. szczecin.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Stanecka 03-09-2008 15:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 06-01-2009 14:51