Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Kierownik delegatury WUOZ w Koszalinie (Ogłoszenie nr: 147574 w Biuletynie Służby Cywilnej) 

Ogłoszenie nr: 147574


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik delegatury

Kierownik WUOZ w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 14A

 

Delegatura WUOZ w Koszalinie

75-602 Koszalin ul. Zwycięstwa 125

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego
75-602 Koszalin
ul. Zwycięstwa 125

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Delegatury w Koszalinie.
 • Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawach dot. ochrony zabytków znajdujących się na terenach gmin wg właściwości Delegatury z upoważnienia ZWKZ.
 • Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach, badań archeologicznych.
 • Nadzór nad przeprowadzaniem kontroli zabytków.
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi w sprawach ochrony zabytków.
 • Przygotowywanie propozycji dla ZWKZ do planów finansowania i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Delegatury.
 • Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków nieruchomych w wyznaczonych gminach, dokonywanie odbiorów prac budowlanych, konserwatorskich oraz wykonywanie kontroli zabytków zakończone protokołem lub notatką służbową.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


  Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Praca pod presją czasu, w stresie.
  Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w laptop, wspólną drukarkę, komórkowy telefon służbowy, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku Delegatury, brak podjazdów, brak windy, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wydzielone pomieszczenie gospodarczo-socjalne.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe : architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, ochrona zabytków
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o kierunku zabytkoznawstwo
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • umiejętność negocjacji, inicjatywa i kreatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

  03-12-2012

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
  ul. Kuśnierska 14 A
  70-536 Szczecin


Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


 

Wynik naboru:

Wybrany kandydat zrezygnował z zatrudnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 20-11-2012 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 20-11-2012 11:59