Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Otwary konkurs ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych przez uprawnione w ustawie podmioty i organizacje pozarządowe

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z dn. 24.04.2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podst. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

1)      Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

·        organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń,  spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,

·        wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,

·        prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

2)      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

       2a) na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5.000,- zł

       2b) na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30.000,- zł

3)      Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

4)      Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2009 r.

5)      Warunki realizacji zadania: złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu w terminie określonym w ogłoszeniu, wybór oferty przez  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie  w konkursie ofert.

6)      Termin i miejsce  składania ofert: 30 kwietnia 2009 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

7)      Termin wyboru oferty: 31 maja 2009 r.

8)      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,d” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć wpływ na realizację zadania.

9)      Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2008 r.: 6 zadań  na kwotę  72 999,00  zł.

 

  

Oferty realizacji zadania publicznego w 2009 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,  ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  Nr 264, poz. 2207).

 

 DOTACJE udzielone w 2008 r.
przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(z dn. 24.04.2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
na podst. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

 

L.p.

Obiekt, zadanie

Wnioskodawca

Wysokość udzielonej dotacji (zł)

1

Książka Historyczna Szczecin-Żelechowa”

 

Pomorskie Towarzystwo

Historyczne, Szczecin

10 000,00

2

IX Polsko-Niemiecka konferencja i podróż studyjna  „ANTIKON 2008 -

architektura ryglowa-wspólne dziedzictwo”

Stowarzyszenie SZCZECIN-EXPO Towarzystwo Wspierania Rozwoju Regionalnego, Szczecin

29 999,00

3

Turystyczne oznaczenie zabytków i atrakcji Pojezierza Wałeckiego

Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego, Wałcz

6 000,00

4

Wydanie publikacji poseminaryjnej „Trzebiatów-spotkania pomorskie”

Trzebiatowskie Towarzystwo Kultury, Trzebiatów

10 000,00

5

VIII Muzealne Spotkania

z Fotografią

 

Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej, Koszalin

7 000,00

6

Książka historyczna „Dobra

i okolice”

 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Szczecin

10 000,00

                                                                                              RAZEM:

72 999,00 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Kubacka 03-04-2009 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 03-04-2009 13:21