Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Inspektora do spraw zabytków architektury i budownictwa w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ogłoszenie nr 110344 w Biuletynie Służby Cywilnej) - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE (wynik naboru)

W wynku przeprowadzonego postępowania na stanowisko inspektora do spraw zabytków architektury i budownictwa w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych zatrudniono pana Michała Dębowskigo zam. Wołczkowie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

do spraw zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji zabytków architektury i budownictwa na terenie województwa( na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków architektury i budownictwa,
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków architektury i budownictwa,
 • prowadzenie innych spraw związanych z ochroną zabytków architektury i budownictwa na polecenie ZWKZ.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne:

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia

doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w instytucjach kultury

 pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa,
 • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego,
 • znajomość języków obcych ( niemiecki, angielski ),
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  02-06-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Kuśnierska 14A
  70-536 Szczecin


Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 0914337066
pozostałe wymagania niezbędne:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Kubacka 27-05-2009 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 27-05-2009 15:12