Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Specjalisty do spraw zabytków architektury i budownictwa (Ogłoszenie nr 111567 w Biuletynie Służby Cywilnej) - POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE (wynik naboru)

W wyniku przeprowadzonego postępowania na stanowisku specjalisty do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa zatrudniono panią Olgę Ewę Kulesza-Szerniewicz.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

 


Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,
 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa ( na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,
 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia
 • doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w instytucjach kultury
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego,
 • znajomość języków obcych ( niemiecki, angielski )
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  29-06-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  Kuśnierska 14A
  70-536 Szczecin

Inne informacje:

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 0914337066

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Kubacka 22-06-2009 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 22-06-2009 07:57