Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Inspektora do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych - Koszalin (Ogłoszenie nr: 114937 w Biuletynie Służby Cywilnej) POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Postępowanie zakończone: Żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych/Nie znaleziono odpowiedniego kandydata.

Ogłoszenie nr: 114937

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 0,9

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,

przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa 9na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,

opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,

współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia

doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe

- wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki

- znajomość przepisów dot. ochrony zabytków i postępowania administracyjnego

- znajomość języków obcych (niemiecki, angielski)

- samodzielność i umiejętność organizacji pracy

- umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kopie świadectw pracy i opinie

Termin składania dokumentów:

21-09-2009

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Kuśnierska 14A

70-536 Szczecin

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 091 433 70 66

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Kubacka 17-09-2009 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 11-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 17-09-2009 09:55