Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Inspektor do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr: 118860 w Biuletynie Służby Cywilnej) POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


Postępowanie zakończone: Żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych/Nie znaleziono odpowiedniego kandydata.

Ogłoszenie nr: 118860

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,

- przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa (na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,

- opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,

- współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e :

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, historia

doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

umiejętność biegłej obsługi komputera

wymagania dodatkowe:

wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki,

znajomość języków obcych ( niemiecki, angielski)

samodzielność i umiejętność organizacji pracy

umiejętność analitycznego myślenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kopie świadectw pracy i opinie

Termin składania dokumentów:

18-01-2010

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

70-536 Szczecin

ul. Kuśnierska 14A

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 0914337066

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Kubacka 11-01-2010 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Paulina Kubacka 11-01-2010 08:39