Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik naboru na stanowisko: Inspektor do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr: 119812 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr: 119812

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Koszalin

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

- prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,

- przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa (na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,

 

- opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,

- współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

 

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki,

 

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 

znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

umiejętność biegłej obsługi komputera

 

 

wymagania dodatkowe

 

wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki,

znajomość języków obcych ( niemiecki, angielski)

samodzielność i umiejętność organizacji pracy

umiejętność analitycznego myślenia

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kopie świadectw pracy i opinie

 

 

Termin składania dokumentów:

15-02-2010

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

70-536 Szczecin

ul. Kuśnierska 14A

 

 

 

 

Inne informacje:

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.0914337066


 

Ogłoszenie nr. 119812

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR do spraw zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych  w delagaturze w Koszalinie

(ogłoszenie nr: 119812)

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłyneły następujące oferty:

 

Agnieszka Marciniak– oferta kompletna pod względem formalnym

Dominika Wiraszka – oferta kompletna pod względem formalnym

Edyta Bynowska – oferta niespełnia kryteriów naboru

 

Stwierdzono, iż dwie kandydatury spełniają kryteria i proponuje się drugi etap – rozmowy kwalifikacyjne.

Po rozmowach kwalifikacyjnych obydwie kandydatki zrezygnowały z ubiegania się o stanowisko.

 

Oferty kandydatów zostały komisyjnie zniszczone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 04-02-2010 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 04-02-2010 09:38