Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

DOTACJE CELOWE UDZIELANE W 2010 R. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel. 91 433 70 82, fax. 91 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE
w 2010 roku

ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE

PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, z dniem 28 lutego b.r. upływa termin składania wniosków o udzielenie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, planowanych do wykonania w 2010 roku.

Wnioski o udzielenie w 2010 r. dotacji na dofinansowanie przez WKZ prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (jako refundacji poniesionych nakładów) można składać do dnia 30 czerwca b.r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2010 r. na w.w. dotacje wynosi 570 000,- zł.

Podstawowe kryteria przyznania dotacji to: poprawność formalna wniosku oraz ocena uwzględniająca stan zachowania i czas powstania zabytku, kompleksowość prowadzonych prac, zasadność realizacji zadania, znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej, a w przypadku gdy podmiot korzystał wcześniej z dotacji WKZ - rzetelność w realizacji zadań i umiejętność właściwego rozliczenia środków.

Zasady finansowania opieki nad zabytkami określone są w Rozdziale 7 w.w. ustawy z o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania wniosku, dokumentów które winny być dołączone, a także inne istotne informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ( Dz. U. Nr 112, poz. 940 z późniejszymi zmianami) oraz na stronie internetowej www.wkz.szczecin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 10-02-2010 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 10-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 10-02-2010 12:19