Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych - DOTACJE CELOWE 2010 r.


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW

ul. Kuśnierska 14a, 70-536 Szczecin, tel./fax.091 433 70 66, www.wkz.szczecin.pl

DOTACJE CELOWE

w 2010 roku

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

informuje, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568)

ogłasza otwarty konkurs ofert

NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

PRZEZ UPRAWNIONE W USTAWIE PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 1. Rodzaj zadania: promowanie osiągnięć w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechnianie wiedzy

o zabytkach województwa zachodniopomorskiego.

Zadania mogą być realizowane w różnych formach, w szczególności poprzez:

 • organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, plenerów, warsztatów, kursów, wystaw i innych imprez,

 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków, książek - w tym przekładów literatury a także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, katalogów, druków ulotnych,

 • prowadzenie badań naukowych, prac studialnych, opracowanie ekspertyz.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 1. na zadania zlecone do realizacji fundacjom: 5 000, zł

 2. na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom: 30 000,- zł

 1. Zasady przyznawania dotacji: jawności, efektywności, równego traktowania oferentów, uczciwej konkurencji.

 2. Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2010 r.

 3. Warunki realizacji zadania: złożenie oferty niepodlegającej odrzuceniu w terminie określonym

w ogłoszeniu, wybór oferty przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Szczecinie w konkursie ofert.

 1. Termin i miejsce składania ofert: 12 kwietnia 2010 r., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14 A, Szczecin.

 2. Termin wyboru oferty: 10 maja 2010 r.

 3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: oferty wybierane będą w trybie art. 106, ust. 2, pkt 1, lit. ,,d” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, a ocenie podlegać będzie: wartość merytoryczna, koszt wykonania, doświadczenie

i dorobek wnioskodawcy oraz jego wiarygodność jako organizatora, dająca pewność terminowego

i solidnego wykonania, zapewnienie różnych źródeł finansowania oraz inne czynniki, mogące mieć

wpływ na realizację zadania.

 1. Realizacja zadań publicznych tego rodzaju przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w roku 2009 r: 5 zadań na kwotę 35 000,- zł.

Oferty realizacji zadania publicznego w 2010 r. należy przygotować zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania

z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 17-03-2010 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 17-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 17-03-2010 08:16