Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik naboru na stanowisko: Inspektor do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych w Koszalinie (Ogłoszenie nr: 122303 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr: 122303

 

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

INSPEKTOR

do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

 w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych w Koszalinie

 

 

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

 75-602 Koszalin 

Ul. Zwycięstwa 125

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków w planowaniu przestrzennym,

- przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa (na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego,

- opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa,

- współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, historia sztuki,

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

- umiejętność biegłej obsługi komputera

 

wymagania dodatkowe

- wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki,

- znajomość języków obcych ( niemiecki, angielski)

- samodzielność i umiejętność organizacji pracy

- umiejętność analitycznego myślenia

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- kopie świadectw pracy i opinie

 

 

Termin składania dokumentów:

19-04-2010

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

70-536 Szczecin

ul. Kuśnierska 14A

 

Inne informacje:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 91-4337066


Ogłoszenie nr. 122303

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

kandydatów na stanowisko:

 INSPEKTOR do spraw ochrony zabytków architektury i budownictwa

w Wydziale d/s Inspekcji Zabytków Nieruchomych w delagaturze w Koszalinie

 (ogłoszenie nr: 122303)

 


W dniu 07 maja 2010 r. Komisja dokonała otwarcia 3 (trzech) ofert na stanowisko inspektora ds. architektury i budownictwa w Wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie.

Oferty złożyli:

1.    Pani Ewa Jańczak.

2.    Pani Marlena Jeżewska-Korzeń,

3.    Pani Agnieszka Duda, 

Wszystkie oferty spełniały kryteria formalne (zawierały wymagane dokumenty).

Z powodu nie spełnienia przez kandydatów wymagańniezbędnych związanych ze stanowiskiem pracy inspektora ds. zabytków nieruchomych wskazanych w ogłoszeniu w Biuletynie Służby Cywilnej odrzucono 2 oferty:

1.    Marlena   Jeżewska-Korzeń   (brak doświadczenia - 2 lata w administracji publicznej)

2.   Agnieszka Duda (brak wykształcenia i stażu - 2 lata w administracji publicznej).

Pozostała jedna oferta - Pani Ewy Jańczak spełniała wymagania konieczne (wykształcenie i minimum 2 lata doświadczenia w administracji publicznej).

Komisja zaprosiła na rozmowę "kwalifikacyjną"  p. Ewę Jańczak,  która odbyła się  10 maja 2010 br. w Delegaturze Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Koszalinie. Rozmowę z kandydatką przeprowadziła mgr Ewa Kowalska, Członek Komisji i Kierownik delegatury w Koszalinie, która zadała kandydatce pytania dot.:

-  znajomości ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-  znajomości KPA

- znajomości zabytków z terenu podległego Delegaturze i problemów związanych z pracami budowlano-konserwatorskimi przy zabytkach nieruchomych.

-  znajomości obsługi komputera.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi Kierownik Delegatury w Koszalinie uznał, że p. Ewa Jańczak posiada niezbędną wiedzę do pracy na stanowisku inspektora ds. architektury i budownictwa, ma odpowiednie predyspozycje psychofizyczne i motywację, aby podjąć zatrudnienie w koszalińskiej Delegaturze WUOZ w Szczecinie. Komisja na wniosek Kierownika Delegatury w Koszalinie uznaje , że z p. Ewą Jańczak zostanie podpisana umowa o pracęna okres od dnia 11 maja 2010 r. do dnia 11 maja 2011 r. Z dniem 13 maja 2010 r. P. Ewa Jańczak zostaje skierowana na kurs przygotowawczy na stanowisko w korpusie Służby Cywilnej, organizowany przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 09-04-2010 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 09-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 09-04-2010 08:59