Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-12 11:54:21
Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-12 11:53:50
Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-12 11:53:39
Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-12 11:52:18
Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-12 11:41:40
Rejestr zabytków województwa Zachodniopomorskiego Marcin Piętka 2015-05-04 11:51:43
Rejestr zabytków województwa Zachodniopomorskiego Marcin Piętka 2015-05-04 11:36:46
Obwieszczenie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości treści decyzji z 09.06.1953r. Marcin Piętka 2015-04-27 14:17:46
Wyniki naborów o dotację na prace planowane złożonych do ZWKZ w 2015r. Marcin Piętka 2015-04-20 15:36:30
Wyniki naborów o dotację na prace planowane złożonych do ZWKZ w 2015r. Marcin Piętka 2015-04-20 15:35:40
Wyniki naborów o dotację na prace planowane złożonych do ZWKZ w 2015r. Marcin Piętka 2015-04-20 15:34:11
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2015-04-13 14:29:41
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych Marcin Piętka 2015-04-13 14:28:14
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Marcin Piętka 2015-04-13 14:27:55
Wydział Budżetu i Finansów Marcin Piętka 2015-04-13 14:27:36
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków Marcin Piętka 2015-04-13 14:26:01
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:38
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:36
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:17
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:16
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:15
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:14
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:12
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:07
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:02
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:01
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:00
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:58
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:56
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:54
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:53
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:52
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:51
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Marcin Piętka 2015-02-26 12:25:24
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2015-02-26 12:24:58
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-11 01:55:47
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:57:23
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:53:23
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:53:15
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-02-09 11:51:00