Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WNIOSEK do ZWKZ w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie zachodniopomorskim Marcin Piętka 2011-09-21 14:00:02
Do pobrania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-21 13:57:55
Załatwianie spraw Marcin Piętka 2011-09-16 12:41:00
Do pobrania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:39:43
Do pobrania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:39:18
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:37:54
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:36:32
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:25:57
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2011-09-16 12:25:00
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-16 12:24:03
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-16 12:23:01
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-16 12:21:24
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:21:09
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:20:50
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2011-09-16 12:20:34
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-16 12:20:17
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-16 12:19:50
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2011-09-16 12:18:30
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 12:15:39
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-16 12:13:25
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2011-09-16 11:41:49
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 11:40:59
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 11:39:56
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-16 11:38:41
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-16 10:50:26
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-16 10:42:11
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 14:15:07
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 14:09:11
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 13:54:57
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 13:54:13
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 13:53:32
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 13:49:50
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 13:25:46
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 13:16:58
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 12:30:49
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-15 12:28:43
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 12:25:44
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-09-15 12:18:46
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2011-09-13 12:39:21
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-13 12:37:53