Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-13 12:30:53
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-13 12:27:32
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-13 12:00:18
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2011-09-08 12:08:17
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2011-09-08 12:07:24
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 12:06:08
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2011-09-08 12:05:24
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 11:52:08
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 11:42:31
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 11:31:22
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 11:14:13
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 11:12:56
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-08 09:45:48
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-05 09:23:17
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 15:16:17
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-01 14:46:28
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 14:05:59
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 13:56:32
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 13:49:49
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-01 13:42:54
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:32:21
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:14:34
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:06:52
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:06:23
Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:49
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:40
Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:14
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:58:40
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2011-08-31 13:54:42
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:49:03
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:46:53
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:45:09
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:44:22
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:25:22
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:48:07
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:41:27
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:37:28
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:35:05
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:32:36
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:23:54