Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-10-02 14:44:22
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2013-09-18 11:49:19
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2013-09-18 10:54:31
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-09-13 10:59:10
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:16:26
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2013-08-28 15:15:37
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2013-08-28 15:14:25
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:13:28
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:12:19
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:11:15
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:10:34
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-08-28 15:06:48
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:05:25
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 15:04:20
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2013-08-28 15:03:25
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2013-08-28 15:02:10
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-08-28 14:58:34
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2013-08-28 14:57:42
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-08-28 14:55:29
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 14:54:25
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 14:49:25
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 14:09:31
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-28 13:40:34
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2013-08-28 13:02:56
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2013-08-28 12:59:24
OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-08-13 10:48:37
WNIOSEK do ZWKZ w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie zachodniopomorskim Marcin Piętka 2013-07-23 15:18:58
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 15:18:42
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2013-07-23 15:18:01
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 15:16:52
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 14:59:27
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 14:58:50
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-07-23 14:58:11
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 14:57:29
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów - dokument usunięty Marcin Piętka 2013-07-23 14:46:07
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2013-07-23 14:32:56
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2013-07-23 14:32:12
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-07-23 14:31:29
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2013-07-23 14:30:46
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2013-07-23 14:30:03