Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Inspektor ds. ochrony zabytków (Ogłoszenie nr: 143603 w Biuletynie Służby Cywilnej)

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

stanowisko pracy ds. inspekcji zabytków architektury i budownictwa

wieloosobowe stanowisko pracy do spraw inspekcji zabytków nieruchomych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach : architektura, konserwatorstwo, historia sztuki, ochrona zabytków

     doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub instytucjach kultury

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie uzupełniające w zakresie zabytkowej architektury i budownictwa, urbanistyki, zabytków techniki
 • znajomość języków obcych:  niemiecki
 • znajomość KPA
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ochroną zabytków architektury
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie inspekcji zabytków techniki, architektury i budownictwa na terenie województwa (na terenie wskazanych przez ZWKZ gmin) w celu określenia stanu i zachowania, sposobu użytkowania oraz aktualnego stanu prawnego
 • opracowanie wytycznych i opinii konserwatorskich oraz projektów decyzji w sprawach dot. zabytków techniki, architektury i budownictwa
 • współdziałanie z samorządami różnego szczebla, ze służbami nadzoru budowlanego i innymi organami w celu ochrony zabytków techniki, architektury i budownictwa

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

11.06.2012

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Delegatura w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

Inne informacje:

Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


 

Nabór zakończono

 

W wyniku przeprowadzonego naboru nie wyłoniono  żadnego kandydata.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 29-05-2012 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 18-06-2012 14:44