Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Dotacje celowe udzielone od 1.01 do 31.12.2016 roku

DOTACJE CELOWE  udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przez

 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane

          przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego

  na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 z 2003 r., poz. 1568, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005r w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. 214 r., poz. 399 z późn. zm.)

 

L.p.Obiekt-adres

Zakres prac

Wnioskodawca

Przekazana kwota dotacji

1

Pałac                                      Lubiechowo 21                                             gm. Karlino                                         pow. Białogard

Odbudowa pałacu:
-odbudowa i rekonstrukcja ściany zewnętrznej południowej (gzymsy, detale architektoniczne),
-odtworzenie elewacji belwederu.

Firma Usługowa "Oliwia" Janusz Mazur
ul. Spokojna 8
78-100 Kołobrzeg

15 000,00

2

Kościół parafialny p.w.
Chrystusa Króla
Suliszewo 71,
78-500 Drawsko
gm. Drawsko Pom.
pow. Drawsko Pom.

IV Etap prac konserwatorskich i restauratorskich polegających na zabezpieczeniu substancji budynku  kościoła w tym: remont ścian obwodowych wraz z konserwacją i restauracją stolarki okiennej, oraz wymianą drzwiowej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Chrystusa Króla
Suliszewo 71,
78-500 Drawsko

10 000,00

3

Tablica budynek mieszkalno-usługowy
ul. Powstańców Warszawskich 51-Rynkowej 2,
Darłowo
gm. Darłowo
pow. Sławno

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennej tablicy z sylwetą statku z elewacji budynku mieszkalno-usługowego.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości                                       ul. Powstańców Warszawskich 51-Rynkowej 2,
76-150 Darłowo

5 000,00

4

Ruiny zamku Wedel
działka nr 302/12, obręb Drawno,
Drawno                                                                                  gm. Drawno                                         pow. Choszczno

Zabezpieczenie reliktów zamku rodu Wedel -  I etap prac relikt wschodni.

Gmina Drawno
ul. Kościelna 3,
73-220 Drawno

20 000,00

5

Ołtarz
kościół filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Żytelkowo 33,
pow. Białogard
gm. Białogard

III Etap prac konserwatorsko-restauratorskich przy elementach zwieńczenia ołtarza w zakresie rzeźby i elementów architektonicznych drewnianych: gzyms i nastawa górna (bez obrazu). 

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Kantego
Dobrówko 12,
78-220 Tychowo

7 000,00

6

Ołtarz
kościół parafialny p.w. św. Tomasza Ap.
Runowo 15                                 73-155 Węgorzyno                                                      gm. Węgorzyno                                pow. Łobez

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowym ołtarzu  w tym usunięcie przemalowań z powierzchni stolarsko-snycerskich - lico ołtarza.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
św. Tomasza Apostoła
Runowo 15,
73-115 Węgorzyno

12 000,00

7

Płyta nagrobna
kościół parafialny p.w.
Wniebowzięcia NMP
Pęzino,
gm. Stargard
pow. Stargard

Konserwacja płyty nagrobnej Adriana Ernesta v. Putkammer i jego żony Anny Luisy z domu v. Goltz - II etap prac ostatni w tym uzupełnienie ubytków kamienia, polerowanie uzupełnień, zabezpieczenie powierzchni kamienia oraz opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Wniebowzięcia NMP
Pęzino 72,
73-131 Pęzino

10 000,00

8

Budynek mieszkalny
ul. Wąska 9,
Moryń
gm. Moryń
pow. Gryfino

Wymiana - odtworzenie stolarki okiennej - 3 sztuki w budynku mieszkalnym.

Osoba prywatna

4 997,52

9

Ambona
kościół parafialny p.w.
Podwyższenia Krzyża Św.
Stanomino
(przen. z k. fil. Św. Jana Oblubieńca NMP Tychówko)
gm. Białogard
pow. Białogard

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy  ambonie - III etap prac - korpus ambony z podporą, zaplecek, parapet schodów.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
Stanomino 10A,
78-217 Stanomino

20 000,00

10

Drewniane sklepienie krzyżowo-żebrowe
kościół parafialny p.w.
Narodzenia NMP
Brzesko
gm. Pyrzyce
pow. Pyrzyce

VI Etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy dekoracji snycerskiej czwartej pary przęseł (licząc od wsch.) przy dwóch ścianach tarczowych przylegających do tych przęseł od pn. i pd. oraz przy łuku tęczy po stronie południowej nawy pomiędzy drugim i trzecim przęsłem  pseudosklepienia (licząc od wschodu). Prace restauratorskie części pseudosklepienia po stronie zach. nawy, pełna rekonstrukcja piątej pary przęseł wrazz czterema przylegającymi ścianami tarczowymi bez rekonstrukcji 2 szyszek oraz bez scalenia kolorystycznego.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP
Brzesko 64,
74-211 Brzesko

50 000,00

11

Drewniany strop
kościół filialny p.w.
MB Częstochowskiej
Krępcewo
gm. Dolice
pow. Stargard

Prace konserwatorskie i restauratorskie IV- etap prac do wykonania przy deskach, belkach i listwach profilowanych na 50% powierzchni całkowitej stropu.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Różańcowej
Rzeplino 50,
73-115 Dolice

15 000,00

12

Ołtarz (trw. przeniesiony z k. fil. p.w. św. Mikołaja Kamień Pom.)
Katedra p.w.
Św. Jana Chrzciciela
Kamień Pomorski
gm. Kamień Pomorski
pow. Kamień Pomorski

II etap prac - konserwatorskich i restauratorskich przy elementach konstrukcyjnych i snycerskich ołtarza (z wyłączeniem: uzupełnienia gruntów na uszakach, uzupełnienia warstwy malarskiej na całej powierzchni oraz uzupełnienia i rekonstrukcji złoceń i srebrzeń na uszakach i trzonach kolumn) oraz przy obrazach w predelli i  zwieńczeniu (z wyłączeniem: położenia werniksu retuszerskiego, punktowania ubytków i zabezpieczenia warstwy malarskiej obrazu z predelli).

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Ottona
Pl. Katedralny 8,
72-400 Kamień Pomorski

10 000,00

13

Ołtarz
kościół parafialny p.w.
Narodzenia NMP
Jarszewo
gm. Kamień Pom.
pow. Kamień Pom.

Prace konserwatorskie i restauratorskie - I etap prac przy  ołtarzu głównym obejmujący badania konserwatorskie i laboratoryjne z wyłączeniem impregnacji wzmacniającej strukturę drewna w tym:
przy elementach snycerskich i stolarskich-  dezynsekcje drewna, usunięcie wtórnych nawarstwień ze złoceń i polichromii oraz podklejenie odspajających się warstw polichromii, gruntów i złoceń,
przy obrazach - oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzeń i werniksów, podklejenie warstwy malarskiej oraz dezynsekcję podobrazia, przy krucyfiksie - dezynsekcje drewna oraz podklejenie polichromii, przy odwrocie ołtarza - dezynsekcja drewna, oczyszczanie drewna z przemalowania.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP
Jarszewo 35,
72-400 Kamień Pom.

10 000,00

14

Kościół prawosławny p.w.
św. Mikołaja
Dolice
gm. Dolice
pow. Stargard

Renowacja zewnętrzna elewacji, kontynuacja prac  konserwatorskich- IV etap prac ostatni.

Parafia Prawosławna p.w. Świętego Mikołaja
Dolice 12,
73-130 Dobrzany

30 000,00

15

D. kościół  nowoapostolski ob. cerkiew prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy
Barlinek
ul. Górna 7,
gm. Barlinek
pow. Myślibórz

Prace zabezpieczające wnętrze zakrystii budynku kościoła przed dalszą degradacją - usunięcie zagrożenia.

Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy
ul. Górna 7,
74-320 Barlinek

10 000,00

16

Kaplica 
p.w. Świętego Ducha
ob. Cerkiew
ul.Wojska Polskiego 44
Trzebiatów
gm. Trzebiatów
pow. Gryfice

Prace budowlano-konserwatorskie przy I etapie rewaloryzacji kaplicy - remont więźby dachowej.

Parafia Prawosławna p.w. Świętego Ducha
ul. Wojska Polskiego 44,
72-320 Trzebiatów
Kancelaria Parafii
ul. Nowy Świat 3,
72-300 Gryfice

10 000,00

17

Chrzcielnica
kościół filialny p.w.
M.B. Bolesnej
Biała
gm. Dobrzany
pow. Stargard

I Etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy renesansowej chrzcielnicy, obejmujący badania konserwatorskie i laboratoryjne obiektu oraz konserwację techniczną elementów stolarskich, snycerskich oraz obrazów, z wyłączeniem impregnacji wzmacniającej strukturę drewna.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Anny
Długie 9,
73-120 Chociwel

10 000,00

18

Pałac
Siemczyno 81
78-551 Siemczyno
gm. Czaplinek
pow. Drawsko Pom.

II Etap prac - remont dachu korpusu głównego, ryzalit od strony skrzydła południowego (pokrycie, więźba, strop I pietra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) barokowego pałacu.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
Siemczyno 81,
78-551 Siemczyno

20 000,00

19

Kościół filialny p.w.
Św. Antoniego
ul. Mieszka I
Karsko
pow. Myślibórz
gm. Nowogródek Pom.

Prace konserwatorskie i restauratorskie 2 par drzwi w kruchcie południowej kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Królowej Polski
ul. Kościelna 1,
74-304 Nowogródek Pomorski

3 000,00

20

Ołtarz - tryptyk
kościół parafialny p.w.
M.B. Wspomożenia Wiernych
Tychowo
gm. Tychowo
pow. Białogard

Prace konserwatorskie - I etap prac (w tym: konserwacja rzeźb ze złoceniami bez wykonania pozłoty, konserwacja powierzchni drewnianych rzeźb i elementów architektonicznych złoconych i polichromowanych o płytkim reliefie) przy gotyckim ołtarzu szafkowym- tryptyku.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
M.B. Wspomożenia Wiernych
ul. Kościelna 2,
78-220 Tychowo

15 625,90

21

Ołtarz kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Sucha Koszalińska
pow. Koszalin
gm. Sianów

III- Etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym: predella, kondygnacja pola głównego w tym: (rama, pole główne, nisze za rzeźbami, napisy nad polem głównym i apostołami, listwy złocone), zwieńczenie w tym: (kolumny, uszaki rzeźbione, architektura zwieńczenia, główki aniołów, pelikan), Obraz Ostatnia Wieczerza, Chrystus Zmartwychwstały,  oraz wykonanie badań i dokumentacji konserwatorskiej.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego
Osieki,
ul. Bałtycka 15,
76-004 Sianów

5 405,43

22

Ołtarz kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego
Osieki
pow. Koszalin
gm. Sianów

Prace konserwatorskie i restauratorskie I - etap prac (impregnacja i oczyszczanie zwieńczenia i belkowania górnego) ołtarza głównego.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego
Osieki,
ul. Bałtycka 15,
76-004 Sianów

15 000,00

23

Kościół filialny p.w. Zwiastowania NMP
Krąg
pow. Koszalin
gm. Polanów

Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki okiennej (3 okna) elewacji wschodniej korpusu nawowego kościoła.

Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
Ostrowiec 15,
76-129 Ostrowiec

10 000,00

24

Kościół filialny p.w. św. Antoniego
Buk
pow. Police
gm. Dobra Szczecińska

Częściowe wykonanie izolacji fundamentów i drenażu opaskowego etap I - elewacja południowa kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej
Buk 33,
72-003 Dobra Szczecińska

14 000,00

25

Chrzcielnica kościół filialny p.w. Matki Bożej Różańcowej
ul. Szkolna 6,
Koszalin
(d. osada Jamno)
pow. Koszalin
gm. Koszalin

Wykonanie prac konserwatorskich przy barokowej chrzcielnicy wraz z dokumentacją konserwatorską oraz badaniami.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Włoska 81,
75-430 Koszalin

5 000,00

26

Świecznik kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP
ul. Kościelna 1,
Białogard
pow. Białogard
gm. Białogard

Konserwacja świecznika wiszącego- barok XVII w.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
ul. Najświętszej Marii Panny 17
78-200 Białogard

5 000,00

27

Pałac
ul. Wojska Polskiego 67,
Trzebiatów
gm. Trzebiatów
pow. Gryfice

Prace polegające na odtworzeniu 14 sztuk historycznej stolarki okiennej w elewacji zachodniej skrzydła głównego (wschodniego) pałacu.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 67,
72-320 Trzebiatów

8 000,00

28

Linia kolei wąskotorowej nr 1056 na odcinku Koszalin Wąsk-Bobolice na odcinku Koszalin Wąsk-Świelino km 0,000-30,200
gm. Koszalin
pow. Koszalin

Prace polegające na naprawie torowiska w tym wymiana 300 podkładów, wraz z uzupełnieniem podsypki uszkodzonych elementów mocowania  kolei wąskotorowej na odcinku Koszalin-Rosnowo.

Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej
ul. Kolejowa 4,
75-108 Koszalin

10 000,00

29

Prospekt organowy
kościół parafialny p.w.
Przemienienia Pańskiego
Żukowo 75,
gm. Sławno
pow. Sławno

Wykonanie I etapu konserwacji i restauracji barokowego prospektu organowego.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego
Żukowo 75,
76-100 Sławno

20 000,00

30

Ambona
kościół parafialny p.w.
Św. Ap. Piotra i Pawła
Krosino
gm. Grzmiąca
pow. Szczecinek

II - Etap prac konserwatorskich i  restauratorskich w tym: pełna konserwacja i restauracja 6 rzeźb i 4 ornamentów z parapetu  ambony.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Ap. Piotra i Pawła
ul. Spacerowa 19,
78-452 Krosino

15 000,00

31

Epitafium
kościół parafialny p.w. Ducha Świętego
Moryń
gm. Moryń
pow. Gryfino

Prace konserwatorskie - I etap konserwacji zachowawczej obejmującej: opracowanie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej wraz z inwentaryzacją zabytku , wstępne oczyszczenie powierzchni, podklejenie odspojonej warstwy malarskiej, usunięcie z powierzchni drewna wtórnych warstw malarskich, dezynsekcję, dezynfekcję oraz impregnację wzmacniającą drewno, przy barokowym epitafium "Hans von Scheonebeck".

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego
ul. Chopina 16,
74-503 Moryń

15 000,00

32

Kościół parafialny p.w.
Św. Stanisława Kostki
Korytowo
gm. Choszczno
pow. Choszczno

Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej nawy głównej kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Stanisława Kostki
ul. Kościelna 4,
73-200 Korytowo

20 000,00

33

Kościół p.w.
Najświętszej Marii Panny (w odbudowie)
Chojna
gm. Chojna
pow. Gryfino

Prace zabezpieczające dach kościoła - wymiana części pokrycia dachowego.

Fundacja Kościół Mariacki Stiftung Marienkirche
(Konigsberg/Neumark)
ul. Malarska 24,
74-500 Chojna

20 000,00

34

Dwór ryglowy
Niepołcko
dz. nr 444
gm. Barlinek
pow. Myślibórz

IV - Etap wykonania remontu i ustabilizowania konstrukcji dworu wschodniej części w tym: remont ścian wewnętrznych oraz schodów wewnętrznych, odtworzenie podłóg parteru i piętra, odtworzenie i remont stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
ul. Borówkowa 10
71-034 Szczecin 

15 000,00

35

Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej
Dobropole
gm. Trzcińsko Zdrój
pow. Gryfino

Remont dachu i drewnianych elementów konstrukcji dachowej budynku kościoła oraz wykonanie projektu budowlanego remontu.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Św. Stanisława B.M.
Góralice 34,
74-510 Trzcińsko Zdrój

37 000,00

36

Kamienica
ul. Piłsudskiego 7/3,
Szczecin
gm. Szczecin
pow. Szczecin

Wymiana stolarki okiennej 5 sztuk okien i 1  sztuka drzwi balkonowych od strony fasady budynku kamienicy.

Osoba prywatna

13 000,00

37

Kościół parafialny
p.w.  Chrystusa Króla
Lubno
gm. Wałcz
pow.  Wałcz

Remont  konserwatorski stropodachu budynku kościoła.

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Chrystusa Króla
Lubno 31,
78-600 Wałcz

15 000,00

                                                                                                                                                                                                                            530 028,85

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 23-01-2017 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2017 11:05