Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Koszalin - Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 17683 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 17683

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin zgodnie z podziałem terenu, sporządzanie protokołów kontroli lub notatek służbowych i wydawanie zaleceń pokontrolnych.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich do podjęcia prac konserwatorsko -  budowlanych na wniosek właściciela lub z Urzędu.
 • Dokonywanie odbiorów wykonywanych prac remontowo- konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania oraz zgodności z wydaną decyzją ZWKZ.
 • Weryfikacja gminnej ewidencji zabytków oraz opiniowanie programów opieki nad zabytkami na terenie określonych gmin, formułowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we współpracy z inspektorem ds. mpzp.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w trybie przepisów o egzekucji w  administracji pod nadzorem zwierzchnika.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem własności Skarbu Państwa i komunalnej.
 • Przygotowywanie materiałów do wpisu lub do skreślenia z rejestru zabytków na terenie określonych gmin ( podział terytorialny), formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie ( dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków itp.)

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, brak podjazdów, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w kierunku:  architektura, ochrona dóbr kultury, historia sztuki, konserwacja zabytków, konserwatorstwo

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z wykształceniem,
 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków.

pozostałe:

 • doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub instytucjach kultury lub związanych z architekturą lub ochroną zabytków
 • Specjalizacje w ramach kierunków: konserwatorstwo, dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 

Termin składania dokumentów:

14 listopad  2017 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2500 zł

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

nie wpłynęła żadna oferta

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 07-11-2017 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 15-11-2017 13:25