Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych (Ogłoszenie nr 23329 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr 23329 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszy inspektor  ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,5 etatu
Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:
Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•    Kontrola prac archeologicznych  przeprowadzanych w terenie   wskazanym każdorazowo przez Kierownika Wydziału
•    Kontrola przekazywania zabytków archeologicznych nie przekazanych ZWKZ, pozostających u Wykonawcy do zakończenia sprawozdania z prac
•    Archiwizowanie dokumentacji z badań archeologicznych polegającą na jej kompletowaniu i przekazywaniu do archiwum zakładowego
•    Przekazywanie zabytków nowoodkrytych do muzeum zgodnie z wydanymi pozwoleniami ZWKZ

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w środowisku biurowym i w terenie, wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem i z archeologami i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:


•     wykształcenie : wyższe magisterskie w specjalnościach:  archeologia
•    doświadczenie zawodowe: 12 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej, lub instytucjach kultury

pozostałe wymagania niezbędne:
•    znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków.
•    Bardzo dobra  znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego ( WORD, EXCEL, ACCESS)

dodatkowe:


•    prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:
16.03.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego  4, pok. 48
70-502 Szczecin

Inne informacje:
Decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1.    selekcja ofert
2.    rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

W wyniku naboru nie wyłoniono kandydata.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 01-03-2018 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 23-04-2018 11:18