Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ogłoszenie i wynik: Koszalin inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych - zastępstwo (Ogłoszenie nr 27775 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie nr  27775 w Biuletynie Służby Cywilnej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,8

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren dawnego województwa koszalińskiego

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ projektów decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach ochrony zabytków archeologicznych.
 • Prowadzenie ewidencji zabytków archeologicznych, opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków archeologicznych.
 • Przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia terenowych badań archeologicznych i ich zgodności z wydaną decyzją ZWKZ oraz kontroli stanu zachowania stanowisk archeologicznych.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich do działań przy zabytkach archeologicznych na wniosek właściciela lub z urzędu.
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze znaleziskami oraz współpraca z policją w zakresie przestępczości przeciw zabytkom archeologicznym.
 • Prowadzenie postępowania w sprawach wydzieleń i podziałów geodezyjnych archeologicznych stanowisk naziemnych i wziemnych.
 • Wykonywanie innych zadań powierzonych przez ZWKZ i Kierownika Delegatury.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów, oraz praca w głębokich wykopach, praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, brak podjazdów, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w kierunku:  archeologia

     pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących  ochrony zabytków, zasad prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych

pozostałe:

 • doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia w pracy przy zabytkach archeologicznych administracji publicznej lub instytucjach kultury lub związanych z ochroną zabytków
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość podstawowego oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL, ACCESS)

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 

 

Termin składania dokumentów:

04 czerwca 2018  r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

75-602 Koszalin

ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin

 

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2200 zł

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

 1. selekcja ofert
 2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

Wynik naboru: wybrana kandydatka: Pani mgr Ewa Kozak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 23-05-2018 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 05-06-2018 13:59