Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych WUOZ: Justyna Piecuch

- tel. 668 16 14 18  e-mail: justynapiecuch70@wp.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE

 

Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 Administratorem danych osobowych wskazywanych w skargach, pismach i wnioskach adresowanych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie jest Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4.

 

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@wkz.szczecin.pl

  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - pocztą elektroniczną pod adresem justynapiecuch70@wp.pl lub telefonicznie - tel. 668 16 14 18.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań WUOZ wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych jest niezbędne do komunikacji i prawidłowego zarejestrowania pisma lub wniosku i rozpoznania sprawy, pod rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania.

Dane, dobrowolnie wskazywane przez Państwa w pismach (np. nr telefonu kontaktowego, adres e-mail) przetwarzane są na podstawie Państwa zgody.

Odbiorcami danych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach wynikających wprost z przepisów prawa lub podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z usługą, z której Pani/Pan korzysta. Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. chyba, że dzieje się to w przypadku przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań nałożonych na administratora danych oraz realizacji obowiązku archiwalnego, które wynikają z przepisów prawa.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa.

W przypadku uznania, że Pani/Pana dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 23-05-2018 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 06-03-2020 12:26