herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Dane teleadresowe


Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków w Szczecinie

70-502 Szczecin,

ul. Wały Chrobrego 4

sekretariat pok. 48

tel. 91 433-70-66, 91 433-70-82  faks 91 433-70-66

 

NIP 851-20-22-807,  REGON 005483925

 

www.wkz.szczecin.pl

e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Nasz profil na Facebook:

https://www.facebook.com/WUOZSzczecin

 

Adres skrytki ePUAP /WUOZSzczecin/skrytka

 

Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tomasz Wolender - Z-ca Zachodniopomorskiego WKZ

 

Numer kont bankowych - poniżej 

Godziny urzędowania


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - czwratki: 9.00 - 13.00

Archiwum (piątek: 9.00 - 13.00)

UWAGA:

29 września 2017

Archiwum nieczynne

 

 

 


Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

uprzejmie informuje, że

SKARGI I WNIOSKI

przyjmowane są codziennie w sekretariacie urzędu

w godz. 800 - 1530 oraz w poniedziałek w godz. 1530  - 1630

 


 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie uiszczają opłatę skarbową

na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie  

 

UWAGA!

Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 czerwca 2013

Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe będzie obsługiwał bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym urzędu miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

W razie wątpliwości zadzwoń pod numer 91 435 1207 lub napisz na adres mailowy: nowerachunki@um.szczecin.pl

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Stary nieaktualny numer: 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883


Nowy nr rachunku dla WUOZ Szczecin to:
Bank PKO BP SA


20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 


WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w SZCZECINIE

DELEGATURA w KOSZALINIE

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

tel. centrala – sekretariat – 0-94 / 3408152

tel. kom. sekretariat – 508 546 976

tel. fax – 0-94 / 3411283

e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

 

godziny urzędowania - pon - pt - 7.30 - 15.30

udostępnianie akt - czw. 08.00 - 12.00

biuro wywozów - pon. 10.00 - 13.00

przyjmowanie skarg i wniosków - w sekretariacie w godz. urzędowania

 

KIEROWNIK DELEGATURY

mgr Dorota Raczkowska

ZABYTKI RUCHOME; WYWOZY – pokój nr 08 - tel. wewn. 26

 

SEKRETARIAT (Joanna Zimerska) – pokój nr.  06 - tel. wew. 20 (centrala); 21 (fax)

 

 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie

 

uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Szczecinie

Nr  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

 

 Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

- wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych i umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

- umieszczania na stronie www urzędu pod adresem www.wkz.szczecin.pl

- informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 

   Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP.
    Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT,
- XML, XLS, XLSX, ODS,
- CSV,
- TXT,
- GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
- PDF,

- ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-08-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 19-09-2017 14:55