Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Dane teleadresowe 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Tomasz Wolender

 

Wojewódzki Urząd Ochrony  Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

sekretariat pok. 48

tel. 91 433-70-66,   91 433-70-82    faks 91 433-70-66

NIP 851-20-22-807,  REGON 005483925

e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

 

www.wkz.szczecin.pl

 

Nasz profil na Facebook:

https://www.facebook.com/WUOZSzczecin

 

Adres skrytki ePUAP/WUOZSzczecin/skrytka

 

 

 

Numer kont bankowych - poniżej

 


Ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie

Informujemy, że Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków  na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441) wprowadził od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (WUOZ) oraz Delegatury WUOZ w Koszalinie polegające na wykonywaniu obowiązków przez ten urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

WUOZ oraz Delegatura WUOZ w Koszalinie nie przyjmuje interesantów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania).

Pracownicy WUOZ i Delegatury WUOZ w Koszalinie pracują w dotychczasowych godzinach pracy bez zmian.

Interesanci  we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz Delegaturę WUOZ w Koszalinie  mogą kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (w WUOZ w poniedziałek do 16.00).

Korespondencja przyjmowana jest jedynie drogą pocztową i mailowo. Delegatura WUOZ w Koszalinie przyjmuje także korespondencję w formie papierowej poprzez okienko wrzutowe w drzwiach głównych siedziby Delegatury od strony ulicy Zwycięstwa 125.

Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Archiwum Zakładowe WUOZ w Szczecinie oraz jego filia w Delegaturze WUOZ w Koszalinie są nieczynne.

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Wykaz danych kontaktowych:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl
 3. poczta tradycyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin; 
 4. telefonicznie pod numerami:
 • centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 91/4337066; 
 • komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 505 224 344
 • fax: 91/4337066

 

Delegatura w Koszalinie

 1. platformy ePUAP (adres skrytki: /WUOZSzczecin/skrytka)
 2. poczty e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl
 3. poczta tradycyjna: Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
 4. telefonicznie pod numerami:
 • centrala (sekretariat - łączy z inspektorami): 94 3408152
 • komórka (sekretariat - bez możliwości połączenia z inspektorami): 508 546 976
 • fax: 94 3411283

 

 

 

Kontakt z mediami:

 
ZWKZ prosi o pytania zawarte pisemnie lub też mailowo na adres: sekretariat@wkz.szczecin.pl
Niezwłocznie udzielimy pisemnej odpowiedzi  a odnoszącej się do spraw związanych z ochroną zabytków.
W sprawie udzielenia wywiadu, rozmowy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu.

 

 

  

Godziny urzędowania


  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

poniedziałek: 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - czwratki: 9.00 - 13.00

Archiwum -  (piątek: 9.00 - 13.00)

 

Archiwum WUOZ w Szczecinie

 nieczynne do odwołania .

 


 

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

uprzejmie informuje, że

SKARGI I WNIOSKI

przyjmowane są codziennie w sekretariacie urzędu

w godz. 800 - 1530 oraz w poniedziałek w godz. 1530  - 1630

 


 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie uiszczają opłatę skarbową

na konto Urzędu Miejskiego w Szczecinie  

 

UWAGA!

Nowe numery rachunków bankowych obowiązujące od 1 czerwca 2013

Od 1 czerwca 2013 r. Urząd Miasta Szczecin i gminne jednostki budżetowe będzie obsługiwał bank PKO Bank Polski. Ta zmiana to korzyści dla mieszkańców i budżetu miasta. Nowy bank to również nowe numery rachunków bankowych, na które mieszkańcy wpłacają np. podatki i opłaty lokalne.

Zmiany rachunków bankowych.

W związku ze zmianą banku zmienią się numery wszystkich rachunków bankowych w tym urzędu miasta i blisko 200 jednostek budżetowych. Na te rachunki mieszkańcy wpłacają opłaty i podatki lokalne np.: opłatę za wieczyste użytkowanie, opłatę skarbową, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za internaty, przedszkola i żłobki.

W razie wątpliwości zadzwoń pod numer 91 435 1207 lub napisz na adres mailowy: nowerachunki@um.szczecin.pl

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11071.asp?soid=68216C2409AB4C46886812E95E5271FE

Stary nieaktualny numer: 49 1240 3927 1111 0010 1283 4883


Nowy nr rachunku dla WUOZ Szczecin to:
Bank PKO BP SA

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

 


 

Delegatura w Koszalinie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

75-602 Koszalin, ul. Zwycięstwa 125

sekretariat – parter pok. nr 6

tel. sekretariat – centrala: (0-94) 340 81 52

tel. kom. sekretariat: 508 546 976

tel. faks: (0-94) (0-94) 341 12 83

e-mail sekretariat: koszalin@wkz.szczecin.pl

 

Godziny urzędowania - Delegatura w Koszalinie:

od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

Biuro wywozu za granicę - Koszalin:

poniedziałek: 9.00 - 13.00

Archiwum - Koszalin:

Czwartek: 8.00 - 12.00

 

 

KIEROWNIK DELEGATURY

mgr Dorota Raczkowska

 

 

Klienci załatwiający sprawy w Urzędzie Ochrony Zabytków w Koszalinie

 

uiszczają opłatę skarbową na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie:  

BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny w Szczecinie

Nr  07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

 


Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,

- wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych i umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

- umieszczania na stronie www urzędu pod adresem www.wkz.szczecin.pl

- informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek

 


Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

- numer rachunku bankowego do celu wpłat kar pieniężnych.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów o administracyjnych karach pieniężnych w ochronie zabytków, informujemy o numerze rachunku bankowego Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, prowadzonego przez

Bank Gospodarstwa Krajowego: 61 1130 1017 0000 0389 4420 0003

Wpłaty na rachunek bankowy możliwe będą od dnia 2 stycznia 2018 r.

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptowalne formaty załączników to:

- DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT; XML, XLS, XLSX, ODS; CSV; GIF, TIFF, BMP, JPG, PNG, SVG; PDF; spakowane: ZIP, RAR, TAR.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 29-08-2008 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 29-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-03-2020 16:05