Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Struktura organizacyjna WUOZ

Struktura organizacyjna WUOZ:

 

Ewa Stanecka - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Kontakt z mediami:

Tomasz Wolender - Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

tel. 091 433 70 66 wew.16, e-mail: tomasz.wolender@wkz.szczecin.pl

 

Wydział Dokumentacji i Rejestru Zabytków

Zadania:

 • prowadzenie rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego;
 • przygotowywanie dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacji oraz projektu decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków;
 • monitorowanie rejestru zabytków ruchomych i archeologicznych;
 • prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych we współpracy z inspektorami ds. zabytków nieruchomych i ruchomych;

Pracownicy:

Agnieszka Rychlicka - Karazej (sygnatura pism: AR) – Kierownik Wydziału

Prowadzi sprawy dot. rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską

Izabela Worobiej (sygnatura pism: IW) – Starszy inspektor ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. rejestru i ewidencji zabytków nieruchomych, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską

Maria Kompowska (sygnatura pism: KM) – Inspektor ds. archiwum

Prowadzi archiwum WUOZ, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską, udostępniania dokumentację archiwalną i zbiory biblioteczne

Archiwum i Biblioteka WUOZ czynne w piątki w godzinach: 9:00 - 13:00

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji oraz prowadzenie innych uzgodnień dot. zabytków nieruchomych;
 • opracowywanie zaleceń i opinii konserwatorskich w sprawach dot. zabytków nieruchomych;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zabytków nieruchomych;
 • opracowywanie wniosków do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie studiów uwarunkowań gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;  
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

Pracownicy:

Anna Musiał-Gąsiorowska (sygnatura pism: AM) - – Kierownik Wydziału

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu powiatów gryfińskiego i pyrzyckiego

 Marta Grupińska (sygnatura pism: MG) – Inspektor ds. ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu powiatów gryfickiego (z wyłączeniem Miasta i Gminy Trzebiatów) oraz łobeskiego

Aleksandra Hamberg-Federowicz (sygnatura pism: AHF) – Starszy specjalista

Prowadzi sprawy dot. dotacji celowych z budżetu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 

Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz (sygnatura pism: KS) – Główny Specjalista

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu powiatu: stargardzkiego (z wyłączeniem Gminy Miasto Stargard), uzgodnienia z zakresu planowania przestrzennego z terenu powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz Gminy Miasto Szczecin, Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Kalisz Pomorski 

Marianna Limberger (sygnatura pism: ML) – Starszy specjalista

Prowadzi sprawy dot. zabytków zieleni z terenu powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz Gminy Miasto Szczecin, Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Kalisz Pomorski

Tomasz Wolender (sygnatura pism: W) – Z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

Anna Bielinska - st. insp. ochrony zabytków - egzekucje.

Prowadzi sprawy dot. zabytków architektury i budownictwa oraz urbanistyki z terenu Gminy i Miasta Międzyzdroje, Gminy Miasta Szczecin i Gminy Miasta Świnoujście

Grzegorz Piechota

Agnieszka Latour

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

Zadania:

 • opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dot. ochrony zabytków archeologicznych;
 • nadzorowanie i koordynowanie prac i badań archeologicznych i wykopaliskowych,
 • prowadzenie dokumentacji zabytków archeologicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji do decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków;
 • opracowywanie materiałów do wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • współdziałanie ze służbami zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i ochrony środowiska;

Pracownicy:

Agnieszka Kowalówka (sygnatura pism: AK) – Insp. ochrony zabytków

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu gmin: Brojce, Chociwel, Dobra Nowogardzka, Dobra Szczecińska, Goleniów, Gryfice, Kalisz Pom., Karnice, Kołbaskowo, Łobez, Nowe Warpno, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Radowo Małe, Resko, Rewal, Stargard Szczeciński (miasto i gmina), Stepnica, Miasto Szczecin, Trzebiatów, Węgorzyno.

Paulina Kubacka (sygnatura pism: PK) – Kierownik wydziału

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu gmin: Banie, Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Cedynia, Chojna, Choszczno, Człopa, Dębno, Dobrzany, Dolice, Drawno, Dziwnów, Golczewo, Gryfino, Ińsko, Kamień Pom., Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Mirosławiec, Moryń, Myślibórz, Nowogródek Pom., Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Suchań, Świerzno, Miasto Świnoujście, Trzcińsko Zdrój, Tuczno, Wałcz, Warnice, Widuchowa, Wolin.

Ewelina Trafalska - Krahel - insp. ochrony zabytków

Alicja Witowiak - insp. ochrony zabytków

 

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych

Zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji, dotyczących podejmowania działań przy zabytkach ruchomych, w szczególności dotyczących prowadzenia prac konserwatorskich, badań konserwatorskich, trwałego przenoszenia zabytku ruchomego wpisanego do rejestru z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje oraz podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru;
 • prowadzenie spraw dotyczących rejestru zabytków ruchomych, w tym spraw dotyczących wpisywania zabytków ruchomych do rejestru;
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zabytków ruchomych, w szczególności spraw odnoszących się do włączania kart ewidencyjnych zabytków ruchomych niewpisanych do rejestru (w tym pojazdów mechanicznych) do wojewódzkiej ewidencji zabytków;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów, dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zabytków ruchomych;
 • wydawanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;
 • prowadzenie spraw dotyczących wywozu zabytków ruchomych za granicę, w tym dotyczących:wydawania pozwoleń na wywóz czasowy zabytku za granicę,przyjmowania wniosków do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach uzyskania pozwolenia na stały wywóz zabytku ruchomego za granicę oraz wydawania dokumentów, dotyczących oceny czasu powstania zabytku, nie wymagającego pozwolenia na wywóz za granicę;

Pracownicy:

Dorota Bartosz (sygnatura pism: B) – Główny Specjalista

Prowadzi sprawy dot. zabytków ruchomych z terenu powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz Gminy Miasto Szczecin, Gminy Miasto Świnoujście i Gminy Kalisz Pomorski oraz sprawy dot. rejestru zabytków ruchomych z terenu całego województwa

Prowadzi sprawy związane z wywozem zabytków za granicę oraz ewidencją pojazdów zabytkowych

Biuro Wywozów za Granicę czynne w czwartki w godzinach: 9:00 - 13:00

Grzegorz Piechota (sygnatura pism: GP)

 

Wydział Budżetu i Finansów

Zadania:

 

 • planowanie budżetu Wojewody w odniesieniu do wycinka realizowanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w odniesieniu do wycinka budżetu realizowanego przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 • opracowanie okresowych ocen i analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
 • obsługa wniosków o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu;
 • sprawy kadrowo-płacowe;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, analiz oraz sprawozdań statystycznych;
 • obsługa kasowa urzędu;
 • realizacja zleceń bezgotówkowych;
 • rozliczanie okresowych inwentaryzacji;

Pracownicy:

Sylwia Wójcik (sygnatura pism: SW) – Główny Księgowy

Mirella Łuczkowska (sygnatura pism:) – specjalista

Eliza Chomacka (sygnatura pism: EC) – Starszy inspektor

 

Pozostali pracownicy WUOZ w Szczecinie:

Maria Czerniejewska – Starszy inspektor ds. obsługi sekretariatu

Marcin Piętka - informatyk

Zenon Kuchciak - kierowca

Justyna Piecuch - Inspektor Ochrony Danych tel. 668 16 14 18 e-mail: justynapiecuch70@wp.pl

 

 

 


Delegatura w Koszalinie

 

 

Dorota Raczkowska (sygnatura pism: DR) - Kierownik Delegatury, zabytki ruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków ruchomych z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski), kołobrzeskiego (z wyłączeniem miasta Kołobrzeg), koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego oraz sprawy związane z wywozem zabytków za granicę i ewidencją zabytków ruchomych, w tym pojazdów zabytkowych
z całego terenu podległego Delegaturze

 

Krystyna Bastowska (sygnatura pism: KB) - główny specjalista - zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu powiatu koszalińskiego i gminy miasto Koszalin oraz miasta i powiatu sławieńskiego

 

Andrzej Fijałkowski (sygnatura pism: AF) - główny specjalista - zabytki nieruchome

Prowadzi sprawy dot. zabytków nieruchomych z wyłączeniem zieleni zabytkowej z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski), kołobrzeskiego (z wyłączeniem miasta Kołobrzeg), szczecineckiego i świdwińskiego

 

Marlena Józefowska (sygnatura pism: MJ) - starszy inspektor - zabytki archeologiczne i planowanie

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu miast, gmin i powiatów: drawskiego (z wyłączeniem miasta i gminy Kalisz Pomorski) i koszalińskiego oraz sprawy dot. planowania przestrzennego z całego terenu podległego Delegaturze

 

Katarzyna Kasprzak (sygnatura pism: KK) - inspektor - zabytki archeologiczne (0,8 etatu - wt-pt)

Prowadzi sprawy dot. zabytków archeologicznych z terenu miast, gmin i powiatów: białogardzkiego, kołobrzeskiego, sławieńskiego, szczecineckiego i świdwińskiego

 

Ewa Kozak

 

 

Barbara Maria Ziętowska (sygnatura pism: BZ) - inspektor - archiwum (0,8 etatu - pn-czw)

Prowadzi archiwum Delegatury WUOZ, sprawuje nadzór nad dokumentacją konserwatorską, udostępniania dokumentację archiwalną i zbiory biblioteczne.

 

Joanna Zimerska - starszy inspektor - sekretariat i kasa Delegatury

 

Romuald Furman

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 03-01-2017 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 08-03-2019 14:31