herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Skład WROZ

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie.

 

Skład osobowy Rady (kadencja 2013-2017):

 

 

1. Dr Marek Rubnikowicz (przewodniczący Rady), Dyrektor Muzeum Okręgowego w  Toruniu

2. Dr arch. Beata Makowska,kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie

3. Mgr Cezary Nowakowski, Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

4. Dr inż. arch. Helena Freino, pracownik naukowy w Zakładzie Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, członek Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie

5. Mgr Lech Karwowski,Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie

6. Prof. Dr hab. Marian Rębkowski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – Oddział Szczecin

7. Mgr Inż. Elżbieta Piasecka, Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej – Zachodniopomorskie Urząd Wojewódzki w Szczecinie

8. Ks. kanonik mgr Marek Cześnin, Diecezjalny Konserwator Zabytków – Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska

9. Dr inż. arch. Maciej Płotkowiak, pracownik naukowy w Zakła­dzie Histo­rii Archi­tek­tury, Teo­rii i Kon­ser­wa­cji Zabyt­ków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

10. Ks. mgr Henryk Romanik, Diecezjalny Konserwator Zabytków - Kuria Biskupia Diecezji Koszalińsko-KołobrzeskaFunkcjonowanie Rady reguluje art. 99 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568)

Art. 99.
1. Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków wchodzi od 5 do 10 członków, powoływanych na okres 4 lat przez wojewódzkiego konserwatora zabytków spośród specjalistów w określonych dziedzinach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
3. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków działa na podstawie regulaminu nadanego, w drodze zarządzenia, przez wojewodę, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.
4. Obsługę administracyjną i finansową Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków zapewnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.
oraz Regulamin Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków nadany Zarządzeniem nr 151/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 20-04-2011 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 20-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 29-10-2013 13:49