herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Mapa biuletynu

WUOZ w Szczecinie
|___Dane teleadresowe
|___Numery kont
|___Statut WUOZ
|___Status prawny - Regulamin
|___Zarządzenia
      |___2011
      |___2010
|___Majątek
|___Rejestry i Ewidencje
|___Struktura organizacyjna
|___Kontrole
      |___Tryb przeprowadzania kontroli zabytków
            |___2018
            |___2017
      |___Kontrole zabytków
            |___Kontrole 2017
            |___Kontrole 2016
            |___Kontrole 2015
            |___Kontrole 2014
            |___Kontrole 2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
      |___Kontrole zewnętrzne
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2012
            |___2011
|___Prawo
|___Regulamin udostępniania archiwum
|___Ochrona Danych Osobowych
Informacje
|___Ogłoszenia (Praca, Dotacje, Komunikaty)
      |___Dotacje 2019
      |___Dotacje 2018
      |___Dotacje 2017
      |___Dotacje 2016
      |___Dotacje 2015
      |___Dotacje 2014
      |___Dotacje 2013
      |___Dotacje celowe udzielone w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
      |___KOMUNIKATY
            |___Obwieszczenie: Gryfino - Stare Miasto
            |___Obwieszczenie: Kalisz Pomorski - Stare Miasto
            |___ Obwieszczenie: Barlinek - Stare Miasto
            |___Ogłoszenie nieodpłatnym przekazaniu samochodu - Koszalin
            |___Obwieszczenie dot. starego miasta w Koszalinie
            |___Obwieszczenie dot. starego miasta w Nowym Warpnie
            |___Obwieszczenie dot. starego miasta w Kamieniu Pom.
            |___Obwieszczenie dot. starego miasta w Kołobrzegu
      |___PRACA
      |___Praktyki studenckie
|___Sprawozdanie o działalności
|___DRUKI i procedury do pobrania
|___Dostęp do informacji publicznych
|___Zasady etyki KSC
|___Ochrona Środowiska
|___Samorządowi Konserwatorzy Zabytków
|___Zamówienia publiczne
INNE
|___Linki
|___Dzienniki Urzędowe Woj. Zachodniopomorskiego
|___ROZPORZĄDZENIE MKiDN w spr. prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserw
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
|___Skład rady
|___Regulamin
|___Posiedzenia
Wiadomości Konserwatorskie
|___Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie
      |___ "Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie" R.IV/2010r."