herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z badań archeologicznych - STRONA TYTUŁOWA 2015-12-15 14:56
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-29 15:11
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-29 15:11
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków 2017-05-29 15:12
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków 2017-05-29 15:12
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów 2017-05-29 15:13
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2018-01-25 12:46
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku 2017-05-29 15:13
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku 2017-05-29 15:14
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów 2018-04-23 13:00
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków 2017-05-29 15:16
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. 2017-05-29 15:16
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru 2017-05-29 15:17
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. 2017-05-29 15:18
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych 2017-05-29 15:18