Ogłoszenie i wynik: Inspektor ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 13623 w Biuletynie Służby Cywilnej)

(Ogłoszenie nr 13623 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora ochrony zabytków ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,6 etatu

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Koszalin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy (dot. zabytków nieruchomych):

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi w celu konsultacji i gromadzenia informacji w sprawie, oraz z projektantami planów i autorami studiów.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer,  wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na piętrze budynku Delegatury, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku urzędu, w budynku brak windy.

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

pozostałe:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

08 sierpnia 2017 r.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

ul.  Zwycięstwa 125

75-602 Koszalin

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto ok 1.300 zł

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia. Decyduje data wpływu do sekretariatu Delegatury. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.

 


 

 

Wynik naboru: Nie wyłoniono kandydata

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 27-07-2017 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 21-08-2017 13:19