Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (Ogłoszenie nr 20569 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 20569

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor  ochrony zabytków w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,8 etatu

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin i teren woj. zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe w specjalnościach:  architektura, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo lub historia sztuki,

     pozostałe wymagania niezbędne:

                                                                                            dodatkowe:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Termin składania dokumentów:

26.01.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego  4, pok. 48

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2000 zł.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrano kandydata: Pani Agnieszka Latour zamieszkała w Szczecinie

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 11-01-2018 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 13-02-2018 11:03