Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w Wydziale d.s. Inspekcji Zabytków Archeologicznych (Ogłoszenie nr 31814 w Biuletynie Służby Cywilnej)

Ogłoszenie o naborze nr 31814

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków w Wydziale d.s. Inspekcji Zabytków Archeologicznych

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 0,5

Liczba stanowisk pracy:  1

 

Miejsce wykonywania pracy:

Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

     wykształcenie : wyższe archeologiczne, archiwistyczne lub pokrewne

 

   

 

wymagania dodatkowe:

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, z archeologami, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

17.08.2018 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

Inne informacje:

Decyduje data wpływu do urzędu.

Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert
  2. rozmowa kwalifikacyjna

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


 

 

Wybrany kandydat : Alicja Witowiak Poznań

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 06-08-2018 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 23-08-2018 10:31