Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

ZN-II

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków”

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZN-02.doc lub ZN-02.pdf

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZNK-02.doc lub ZNK-02.pdf

 

2. Wymagane załączniki:

  • projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę:

- kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami,

- wykonującą nadzór inwestorski - kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego - w przypadku gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego[*],

 

II. Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji pozwalającej – 82,00 zł

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP SA nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN)

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie
(ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andresa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca składania wniosku.

 

[*] nie dotyczy wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego, chyba że roboty budowlane mają być prowadzone przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, wchodzącym w skład tych układów albo tego zespołu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 31-08-2011 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 31-08-2011 13:46