Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów

ZN-IX

 

Usuwanie drzew i krzewów na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

  1. art.83a ust.1 ustawy z dn.16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1614)
  2. art.36 ust.1 pkt 1 i pkt 11 ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2187 z późn.zm.)

oraz

  1. wytyczne znak: DOZ-OAiK.6521.2.2018.MT z dn. 19.01.2018r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wytyczne.pdf
  2. ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257)

 

 

I.Usuwanie złomów i wywrotów (złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej,  wywrot – drzewo lub krzew wywrócone z przyczyn jw.):

 

a) przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, jak i same gminy i powiaty –

na podstawie informacji dostarczonej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 30 dni od dnia usunięcia złomów i wywrotów:

 

b) przez pozostałe podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez wojewódzkiego konserwatora zabytków –

przeprowadzonych na wniosek o oględziny dostarczony wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków:

 

 

II. Usuwanie drzew i krzewów niebędących złomami i wywrotami:

1. w przypadku wszystkich nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na podstawie ww. ustawy o ochronie przyrody (z zastrzeżeniem przypadku z pkt 2 dla parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni, obowiązku uzyskania pozwolenia z ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):

 

a) dla drzew i krzewów usuwanych w ramach prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia –

na podstawie informacji dostarczonej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew i krzewów:

 

 

b) dla drzew usuwanych przez właściciela nieruchomości, będącego osobą fizyczną, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu  

                    klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew -

na podstawie zgłoszenia dostarczonego wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków o zamiarze usunięcia drzew:

 

 

c) dla drzew i krzewów usuwanych przez właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną ale na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozostałych właścicieli i posiadaczy nieruchomości –

na podstawie wniosku (patrz „Uwaga” poniżej):

 

 

Uwaga: nie jest wymagane złożenie ww. wniosku z ppkt c), i uzyskanie pozwolenia, w przypadkach wymienionych w art.83f ust.1-4 tej ustawy, w tym mi.in: w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

 

2. w przypadku parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków na podstawie ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z zastrzeżeniem przypadku z pkt 1 obowiązku uzyskania pozwolenia z ww. ustawy o ochronie przyrody, chyba że drzewa i krzewy podlegają wyłączeniu z tego obowiązku w przypadkach wymienionych w art.83f ust.1-4 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym podlegają załatwieniu na podstawie informacji  lub zgłoszenia z ppkt: a i b) -

na podstawie wniosku:

 

a) w przypadku wycinki wiążącej się z rewaloryzacją

 

b) w przypadku wycinki nie wiążącej się z rewaloryzacją

 

III.Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

a)  za wydanie decyzji pozwalającej nie jest wymagana,

b) za pełnomocnictwo do występowania z wnioskiem  jest wymagana [z wyjątkami, jak w ustawie o opłacie skarbowej i wynosi 17,00zł.]

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków lub Poczty, w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu WUOZ w Szczecinie lub WUOZ Delegatura w Koszalinie, tj. na numery rachunków bankowych dostępnych na stronie bip WUOZ w Szczecinie w zakładce „Dane teleadresowe”;

2. Opłata za usunięcie drzew lub krzewów wynikająca z art.84 ust.1 ww. ustawy o ochronie przyrody jest uiszczana przez posiadacza nieruchomości. Opłatę ustala się (z wyjątkami  przewidzianymi w ustawie) w wydanym zezwoleniu,  na podstawie art. 84-87 ww. ustawy.

 

IV.Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia terminu załatwienia sprawy na zasadach określonych w ww. ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.

 

V.Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych (ZN).

 

VI.Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VII.Uwagi:

Odbiór decyzji konserwatorskiej odbywa się za pośrednictwem poczty lub w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca składania wniosku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 01-09-2011 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 16-09-2011 12:20