Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków

ZR-I

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich,

prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich

przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 z póź. zm.)

 

I. Wymagane dokumenty:

1. „Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich   i/lub  badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków”

Dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie – ZR-01

Dla spraw załatwianych w Delegaturze WUOZ w Koszalinie – ZRK-01

 

2. Wymagane załączniki:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z zabytku lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiego tytułu – Załącznik nr 1
  • program prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub/i badań konserwatorskich,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub/i badaniami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonującej te prace lub badania (w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłaniana w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego),
  • zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić – Załącznik nr 4.1, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił – Załącznik nr 4.2.

 

II. Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie prac lub/i badań – 82,00 zł.

Opłatę Skarbową można uiścić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (przelew), za pośrednictwem Banków, Poczty lub bezpośrednio w kasie urzędu gminy właściwej ze względu na siedzibę urzędu:

- dla spraw załatwianych w WUOZ w Szczecinie:  na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin: Bank PKO BP SA nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

- dla spraw załatwianych w WUOZ Delegatura w Koszalinie:  na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Koszalinie: BRE Bank S.A./Oddział Korporacyjny w Szczecinie
nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033

Opłacie skarbowej nie podlegają czynności urzędowe wymienione w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.). Zwolnione z opłaty skarbowej są podmioty wymienione w art. 7 w/w ustawy o opłacie skarbowej.

 

III. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych (ZR).

 

V. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa), za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

VI. Uwagi:

Odbiór decyzji odbywa się za pośrednictwem poczty, w Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie (ul. Wały   Chrobrego 4, 70-502 Szczecin) lub w Sekretariacie Delegatury Urzędu w Koszalinie (ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin), w zależności od miejsca rozpatrywania sprawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Piętka 08-09-2011 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Piętka 08-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Piętka 08-09-2011 11:12