Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-01 14:46:28
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 14:05:59
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-09-01 13:56:32
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2011-09-01 13:49:49
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2011-09-01 13:42:54
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:32:21
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:14:34
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:06:52
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2011-09-01 12:06:23
Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:49
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:40
Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:59:14
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:58:40
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2011-08-31 13:54:42
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:49:03
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:46:53
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:45:09
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2011-08-31 13:44:22
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 13:25:22
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:48:07
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:41:27
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:37:28
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:35:05
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:32:36
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:23:54
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:19:30
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:19:26
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-31 11:18:54
Rejestr zabytków Marcin Piętka 2011-08-25 14:25:36
Odpowiedź WKZ na wystąpienie pokontrolne Marcin Piętka 2011-08-25 12:24:29
Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2011r. Marcin Piętka 2011-08-25 12:05:33
Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 lipca 2011r. Marcin Piętka 2011-08-25 10:37:37
2011 Marcin Piętka 2011-08-25 10:28:08
2011 Marcin Piętka 2011-08-23 11:29:35
Kontrole 2010r. Marcin Piętka 2011-08-23 11:28:56
2010 Marcin Piętka 2011-08-23 11:25:54
Kontrole zabytków Marcin Piętka 2011-08-23 11:25:29
Kontrole zewnętrzne Marcin Piętka 2011-08-23 11:25:11
Do pobrania - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-16 10:05:13
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych środków trwałych WUOZ - nie publikować już. - dokument usunięty Marcin Piętka 2011-08-16 09:56:23