Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2018-09-05 11:16:05
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:12:09
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:11:07
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:10:34
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:10:09
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:05:57
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-29 23:03:56
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-29 23:02:03
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-29 22:59:00
WNIOSEK do ZWKZ w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie zachodniopomorskim Marcin Piętka 2018-08-24 14:38:03
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2018-08-24 14:38:00
Sprawozdanie z badań archeologicznych - STRONA TYTUŁOWA - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 14:37:59
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2018-08-24 14:37:48
Sprawozdanie z badań archeologicznych - STRONA TYTUŁOWA - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 14:37:41
WNIOSEK do ZWKZ w Szczecinie o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie zachodniopomorskim Marcin Piętka 2018-08-24 14:37:25
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-24 12:11:17
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-24 12:10:39
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-24 12:10:13
Pozostałe druki. Marcin Piętka 2018-08-24 12:09:36
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:33
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:32
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:31
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:30
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:29
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:24
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:23
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:22
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:19
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:18
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:17
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:16
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:15
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:14
Sprawozdanie z badań archeologicznych - STRONA TYTUŁOWA - dokument usunięty Marcin Piętka 2018-08-24 12:04:12
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Marcin Piętka 2018-08-23 10:49:49
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Marcin Piętka 2018-08-23 10:49:20
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Marcin Piętka 2018-08-23 10:47:30
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Marcin Piętka 2018-08-23 10:46:57
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Marcin Piętka 2018-08-23 10:45:55
Ogłoszenie i wynik: inspektor ochrony zabytków w Wydziale d.s. Inspekcji Zabytków Archeologicznych (Ogłoszenie nr 31814 w Biuletynie Służby Cywilnej) Marcin Piętka 2018-08-23 10:31:33