herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KOMUNIKATY Marcin Piętka 2015-06-10 13:55:17
PRACA Marcin Piętka 2015-06-10 13:54:54
Dotacje celowe udzielone w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-10 13:54:02
Dotacje celowe udzielone w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-10 13:52:22
Ogłoszenie Marcin Piętka 2015-06-10 13:51:48
Dotacje celowe udzielone w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-10 13:49:58
Dotacje celowe udzielone w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-10 13:49:07
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2015-06-10 13:26:07
Statut WUOZ Marcin Piętka 2015-06-10 12:27:06
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2015-06-10 12:25:25
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2015-06-10 12:24:26
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2015-06-10 12:21:22
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2015-06-10 12:20:54
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2015-06-10 12:18:37
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:34:04
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:24:33
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:06:23
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:03:55
Nowe druki - W PRZYGOTOWANIU - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-06-09 13:03:17
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:02:39
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:01:53
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-06-09 13:01:48
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w Szczecinie w 2015 r Marcin Piętka 2015-06-01 12:48:40
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w Szczecinie w 2015 r Marcin Piętka 2015-06-01 12:47:50
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w Szczecinie w 2015 r Marcin Piętka 2015-06-01 12:47:11
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-25 16:50:59
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-25 16:40:57
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-25 16:39:11
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-22 16:04:45
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-22 15:47:27
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-22 15:47:23
Ogłoszenie o praktykach Numer: KPRM-ZPS/445567 Marcin Piętka 2015-05-19 16:32:13
Program praktyk studenckich w administracji rządowej Marcin Piętka 2015-05-19 16:29:28
Praktyki studenckie Marcin Piętka 2015-05-19 16:28:34
Nowe druki - W PRZYGOTOWANIU - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-05-14 12:34:37
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-14 12:33:44
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-14 12:33:41
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2015-05-14 12:33:40
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2015-05-14 12:33:20
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-05-14 12:33:05