herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:26:33
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:25:04
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:24:55
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:24:13
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:23:52
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:22:53
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:22:33
Konkurs ofert NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Marcin Piętka 2017-03-21 23:21:39
Plan kontroli zewnętrznych 2017 Marcin Piętka 2017-03-05 13:51:44
2017 Marcin Piętka 2017-03-05 13:49:28
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2017-02-22 12:13:44
DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW Marcin Piętka 2017-02-22 12:05:19
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2017-02-21 16:44:20
Kontrole 2017 Marcin Piętka 2017-02-07 14:19:45
Kontrole 2017 Marcin Piętka 2017-02-07 14:14:40
Dotacje ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2017 Marcin Piętka 2017-01-30 12:18:07
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:07:15
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:06:35
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:06:14
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:05:25
DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW Marcin Piętka 2017-01-27 10:56:33
DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW Marcin Piętka 2017-01-27 10:54:57
Dotacje 2017 Marcin Piętka 2017-01-27 10:50:49
Dotacje celowe udzielone od 1.01 do 31.12.2016 roku Marcin Piętka 2017-01-23 11:05:36
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:42:06
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:40:35
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:35:00
Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu - dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:50:03
- dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:49:39
MKZ w Kołobrzegu Marcin Piętka 2017-01-03 15:49:35
- dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:48:55
Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu - dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:45:04
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:39
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:18
Wydział Budżetu i Finansów Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:16
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:16
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:15
Struktura organizacyjna WUOZ Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:10
Wyniki naboru wniosków o dotację na refundację nakładów poniesionych, złożonych do ZWKZ w 2016 Marcin Piętka 2016-12-22 12:07:40
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2016-10-26 14:52:15