herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotacje ZWKZ na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 2017 Marcin Piętka 2017-01-30 12:18:07
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:07:15
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:06:35
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:06:14
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2017 r. Marcin Piętka 2017-01-30 12:05:25
DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW Marcin Piętka 2017-01-27 10:56:33
DOTACJE CELOWE w 2017 roku ZWKZ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROB. BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJ. ZABYTKÓW Marcin Piętka 2017-01-27 10:54:57
Dotacje 2017 Marcin Piętka 2017-01-27 10:50:49
Dotacje celowe udzielone od 1.01 do 31.12.2016 roku Marcin Piętka 2017-01-23 11:05:36
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:42:06
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:40:35
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2017-01-16 14:35:00
Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu - dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:50:03
- dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:49:39
MKZ w Kołobrzegu Marcin Piętka 2017-01-03 15:49:35
- dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:48:55
Powołanie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu - dokument usunięty Marcin Piętka 2017-01-03 15:45:04
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Ruchomych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:39
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:18
Wydział Budżetu i Finansów Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:16
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:16
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:15
Struktura organizacyjna WUOZ Marcin Piętka 2017-01-03 15:43:10
Wyniki naboru wniosków o dotację na refundację nakładów poniesionych, złożonych do ZWKZ w 2016 Marcin Piętka 2016-12-22 12:07:40
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2016-10-26 14:52:15
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE - DELEGATURA W KOSZALINIE Marcin Piętka 2016-09-16 11:21:41
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE - DELEGATURA W KOSZALINIE Marcin Piętka 2016-09-15 13:36:39
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE - DELEGATURA W KOSZALINIE Marcin Piętka 2016-09-15 13:36:22
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE - DELEGATURA W KOSZALINIE Marcin Piętka 2016-09-15 13:17:17
OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW W SZCZECINIE - DELEGATURA W KOSZALINIE Marcin Piętka 2016-09-15 13:13:57
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2016-08-08 11:14:10
Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu (zastępstwo) (Ogłoszenie nr 1445 w Biuletynie Służby Cywilnej) Marcin Piętka 2016-07-25 13:03:34
Ogłoszenie i wynik: starszy inspektor ds. Obsługi Sekretariatu (zastępstwo) (Ogłoszenie nr 1445 w Biuletynie Służby Cywilnej) Marcin Piętka 2016-07-12 12:02:29
Dane teleadresowe Marcin Piętka 2016-07-03 12:16:31
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-06-06 14:48:20
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-06-06 14:46:58
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-06-06 14:44:10
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w 2016 r. Marcin Piętka 2016-06-01 11:55:44
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w 2016 r. Marcin Piętka 2016-06-01 11:54:57
Wyniki naborów o dotację na realizację zadań publicznych złożonych do ZWKZ w 2016 r. Marcin Piętka 2016-06-01 11:54:22