herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrole 2016 Marcin Piętka 2016-01-27 14:43:25
Kontrole 2016 Marcin Piętka 2016-01-27 14:40:44
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-27 14:36:44
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:32:13
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-01-26 15:32:12
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:31:35
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-01-26 15:30:21
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2016-01-26 15:29:49
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:18:58
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:18:56
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:18:29
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2016 roku Marcin Piętka 2016-01-26 15:17:44
Dotacje 2016 Marcin Piętka 2016-01-26 15:12:16
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-20 11:19:20
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-20 11:18:30
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-20 11:17:32
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-20 11:15:41
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-20 11:14:09
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-18 15:15:54
Dotacje celowe udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2015. Marcin Piętka 2016-01-18 11:23:26
Dotacje celowe udzielone od 1 stycznia do 31 grudnia 2015. Marcin Piętka 2016-01-18 11:22:24
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-13 16:39:18
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-13 16:37:56
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2016-01-13 16:37:48
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2016-01-13 16:30:04
Wystąpienie pokontrolne Marcin Piętka 2016-01-13 14:28:56
Wystąpienie pokontrolne Marcin Piętka 2016-01-13 13:31:32
2015 Marcin Piętka 2016-01-13 13:23:32
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2016-01-13 12:30:08
Nowe druki - W PRZYGOTOWANIU - dokument usunięty Marcin Piętka 2016-01-13 12:27:33
Obwieszczenia o zebraniu mat. dowodowego + protokół z ogl. teren. Kalisz Pomorski - Stare Miasto Marcin Piętka 2016-01-13 11:28:22
Obwieszczenie: Kalisz Pomorski - Stare Miasto Marcin Piętka 2016-01-13 11:16:24
Ogłoszenie o praktykach Numer: KPRM-ZPS/728996 Marcin Piętka 2016-01-12 13:57:29
Ogłoszenie o praktykach Numer: KPRM-ZPS/728996 Marcin Piętka 2016-01-12 13:52:23
Ogłoszenie o praktykach Numer: KPRM-ZPS/728996 Marcin Piętka 2016-01-12 13:51:09
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2016-01-11 11:56:01
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2016-01-11 11:55:54
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2016-01-11 11:40:27
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2016-01-11 11:40:22
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru Marcin Piętka 2016-01-11 11:34:13