herb BIP - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

wkz.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków Marcin Piętka 2015-04-13 14:26:01
ZR-03 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:38
ZN-05 Pozwolenie na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:36
ZArch-02 Pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:17
ZArch-01 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:16
ZR-04 Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, dotyczących zabytku ruchomego. Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:15
ZR-02 Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków. Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:14
ZR-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:12
ZN-11 Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:07
ZN-10 Zaświadczenie w sprawie utrzymania i konserwacji zabytku nieruchomego zgodnie z przepisami o ochronie zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:02
ZN-09 Usuwanie drzew i krzewów Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:01
ZN-08 Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku nieruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku Marcin Piętka 2015-03-20 12:27:00
ZN-07 Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:58
ZN-06 Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:56
ZN-04 Pozwolenie na podział albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:54
ZN-03 Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:53
ZN-02 Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:52
ZN-01 Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków Marcin Piętka 2015-03-20 12:26:51
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych Marcin Piętka 2015-02-26 12:25:24
Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych Marcin Piętka 2015-02-26 12:24:58
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-11 01:55:47
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:57:23
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:53:23
Dotacje na zadania publiczne 2015 Marcin Piętka 2015-02-09 11:53:15
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-02-09 11:51:00
Ogłoszenie i wynik: inspektor w wydziale ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych(Ogloszenie 166152 w Biuletynie Służby Cywilnej) Marcin Piętka 2015-02-04 10:39:12
Kontrole zabytków w roku 2015 Marcin Piętka 2015-02-02 11:15:50
Kontrole 2015 Marcin Piętka 2015-02-02 11:13:49
Wniosek WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej Marcin Piętka 2015-01-26 12:40:47
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2015 r. Marcin Piętka 2015-01-26 12:36:32
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2015 r. Marcin Piętka 2015-01-26 12:34:22
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2015 r. Marcin Piętka 2015-01-26 12:31:59
Procedury WUOZ w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji celowej w 2015 r. Marcin Piętka 2015-01-26 12:28:42
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-01-23 17:13:05
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-01-23 17:13:04
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-01-23 17:12:10
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-01-23 17:10:25
Ogłoszenie - Dotacje celowe w 2015r. Marcin Piętka 2015-01-23 17:08:24
Obwieszczenie o zebraniu materiału dow. w post. admin. - Koszalin Marcin Piętka 2015-01-22 15:20:19
Dotacje 2015 - dokument usunięty Marcin Piętka 2015-01-21 12:23:57